40 procent partnermigranten komt uit Marokko of Turkije

UNKNOWN
Tussen 2008 en midden 2011 zijn er in Vlaanderen en Brussel ruim 30.000 gevallen van partnermigratie geregistreerd. Het gaat om mensen van buiten Europa die huwen of samenwonen met een inwoner van Vlaanderen of Brussel. In vier op de tien gevallen komt de partner uit Marokko of Turkije. Dat blijkt uit een studie van de UGent die is voorgesteld op het kabinet van Vlaams minister van Inburgering Geert Bourgeois.

Jaarlijks komen er zo'n 125.000 migranten naar België. In een belangrijk deel van die migratiedossiers is er sprake van partnermigratie. Onderzoekers van de UGent hebben die vorm van migratie nu wat beter in kaart gebracht. Ze baseren zich daarbij vooral op de gegevens uit het Rijksregister. Dat register bevat sinds 2008 een aparte code voor partnermigratie, waardoor het mogelijk wordt om de omvang van het fenomeen en een aantal kenmerken (bv. leeftijd, geslacht, nationaliteit) tegen het licht te houden.
 
Uit de cijfers blijkt dat er tussen 2008 en midden 2011 meer dan 30.000 gevallen van partnermigratie zijn geregistreerd in Vlaanderen en Brussel. Bijna 10.000 van die partners komen uit Marokko (33 procent) en ruim 3.200 uit Turkije (11 procent). Dikwijls gaat het om vormen van vervolgmigratie, waarbij de resident zelf van Marokkaanse of Turkse origine is, maar intussen wel Belg geworden is.
 
Toch is het fenomeen van partnermigratie volgens de onderzoekers diverser en complexer dan enkel de klassieke migratie uit Marokko en Turkije. Zo tonen de data bijvoorbeeld aan dat de partners overwegend vrouwen zijn. Op 100 vrouwelijke partnermigranten zijn er maar 63 mannelijke. De meest opvallende scheeftrekking op dat vlak situeert zich bij zogenaamde 'bruiddonorlanden' zoals Thailand en de Filipijnen. Daar zijn er op 100 vrouwelijke partnermigranten maar 5 mannen.
 
Naast de klassieke partnermigratie uit Marokko en Turkije en de migratie uit bruiddonorlanden zien de onderzoekers ook een groeiende partnermigratie uit rijkere landen zoals de Verenigde Staten, Canada en Japan. Een mogelijk gevolg van de globalisering, leggen de onderzoekers uit. Nog een opvallende vaststelling is dat ruim zes op de tien partnerschappen afgesloten worden in het buitenland. Dat is vooral het geval in Turkije (80 procent) en Marokko (70 procent).
 
De onderzoekers benadrukken dat het fenomeen van partnermigratie een blijvend fenomeen zal zijn. "Wie een partner in het buitenland zoekt, zal dat in de toekomst blijven doen", klonk het. "Liefde kent geen grenzen", zo bevestigde minister Bourgeois. "Maar er mag natuurlijk geen sprake zijn van dwang", voegde hij eraan toe. Bourgeois is als Vlaams minister zelf niet bevoegd voor de in- en uitstroom van migranten, maar wil de studie wel ter beschikking stellen van de Vlaamse integratiediensten. Daarnaast is hij van plan de studie ook door te sturen naar de toekomstige federale regering. (belga/sg/adv)