40 procent méér voorlopige vrijlatingen door Salduzwet

Tijdens de eerste vijf maanden dat de nieuwe Salduzwet van kracht is, steeg het aantal voorlopige vrijlatingen van verdachten met 40 procent. Dat komt omdat onderzoeksrechters als gevolg van de goede samenwerking met de advocaten meer elementen in handen krijgen voor een evenwichtig oordeel. Dat blijkt uit een nieuwe evaluatie van de werking van de wet, staat vandaag in de Concentrakranten.

Door de Salduzwet moet iedere gearresteerde verdachte vanaf 1 januari bijstand krijgen van een advocaat tijdens zijn eerste verhoor. De wet is sinds 1 januari van kracht. De Dienst voor Strafrechtelijk Beleid (DSRB) onderzocht zopas hoe ze wordt toegepast. De DSRB stelt over het algemeen weinig problemen vast met de Salduzwet. Eigenlijk werkt iedereen goed samen, vooral in Vlaanderen.

Toch zijn er een aantal problemen. Steeds dezelfde advocaten zijn beschikbaar voor Salduzverhoren, het worden er almaar minder en het worden ook steeds meer stagiairs. De advocaten zijn boos omdat ze te laat en te weinig betaald worden voor de Salduzpermanenties. Voorts zijn er weinig incidenten tijdens de verhoren.

De Europese Unie wil tegen einde 2012 een richtlijn klaar hebben die de bijstand van een advocaat verplicht bij elk verhoor van elke verdachte. Dat zal veel effect hebben voor België. In de eerste vijf maanden van 2012 bedroeg het totaal aantal verhoren van alle verdachten samen immers 256.923, of veertien keer het aantal huidige Salduzverhoren.

Minister van Justitie Annemie Turtelboom is tevreden dat Salduz zo goed loopt. "Iedereen werkt goed samen en dat is hoopgevend", zegt haar woordvoerster.