36.000 niet-Brusselse jongeren lopen school in Brussel

THINKSTOCK
Meer dan 36.000 niet-Brusselse jongeren gaan naar school in een van de negentien Brusselse gemeenten. Ze zijn voornamelijk afkomstig uit de Vlaamse rand. Dat bericht de krant La Capitale, op basis van het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (IBSA). Slechts 8.700 Brusselaars maken de omgekeerde beweging. De krant wijst erop dat de scholen op dit moment al kreunen onder de sterke bevolkingsgroei in Brussel.

In het schooljaar 2012-13, het recentste jaar waarvan cijfers beschikbaar zijn, waren er 240.342 leerlingen ingeschreven in het kleuter-, lager en secundair onderwijs in het Brussels gewest. Daarvan woonden er 31.351 of 13 procent in het Vlaams gewest, en 4.743 of 2 procent in het Waals gewest.

Tussen 2009 en 2012 nam het aantal leerlingen uit Brussel toe met 7 procent en het aantal uit Vlaanderen met 1 procent. Het aantal leerlingen uit Wallonië daalde met 8 procent. "Het is moeilijk om een plaats te vinden in de Brusselse scholen, vooral in het secundair", zegt Anne Franklin (IBSA). "De jongeren uit Waals-Brabant zoeken daarom elders, soms zelfs in andere provincies, tot in Namen."