320 jobs bedreigd bij ondersteuning Bpost

De directie van Bpost wil een 320-tal functies, op een totaal van ongeveer 3.000, schrappen bij de ondersteunende diensten. Dat is donderdag meegedeeld op een bijzonder paritair comité. Hoeveel mensen er door de herstructurering in het zogenaamde Alpha-plan betrokken zijn, is niet helemaal duidelijk. De christelijke vakbond houdt het op een 900-tal personeelsleden, omdat sommige functies door meerdere personen worden uitgeoefend. Het zou vooral gaan om 'het middenmanagement'.