3.000 sympathisanten vormen mensenketting rond Antwerpse gevangenis

Dirk Laenen
De vzw Within-Without-Walls heeft in Antwerpen een mensenketting gevormd rond het arresthuis in de Begijnenstraat, om op te roepen tot meer barmhartigheid ten opzichte van gedetineerden. Met behulp van zowat 3.000 sympathisanten, buurtbewoners, personeelsleden van de gevangenis en slachtoffers van misdaden kon het hele complex omcirkeld worden.

Within-Without-Walls organiseerde de actie in Antwerpen naar eigen zeggen in navolging van de misviering die paus Franciscus zondag in Rome hield voor enkele duizenden (ex-)gevangenen. "We wilden een signaal geven aan de gedetineerden in de Begijnenstraat dat ze niet vergeten worden", zegt Jan De Cock van Within-Without-Walls. "We zijn voor alle duidelijkheid zeker niet blind voor het leed dat velen onder hen berokkend hebben, maar gaan uit van het principe dat ieder mens meer is dan zijn slechtste daad. Dat hier vandaag ook slachtoffers aanwezig waren, vinden we erg belangrijk."

Naast een solidariteitsactie was de mensenketting een oproep naar elke burger, stelt De Cock. "We willen mensen doen nadenken over hoe ver we staan in ons mededogen en hoe het integratieproces van gedetineerden beter kan verlopen", zegt hij. "Het gaat ons wat dat betreft niet om het stellen van concrete eisen of het ijveren voor specifieke veranderingen, daar zijn andere organisaties en belangengroepen beter voor geplaatst."

Within-Without-Walls wil de actie jaarlijks herhalen en hoopt ook aan andere gevangenissen soortgelijke initiatieven in het leven te roepen.