261 voorstellen voor Gents burgerbudget van 1,3 mio euro

BELGA
De eerste editie van het project Burgerbudget, waarbij Gent 1,31 miljoen euro vrijmaakt om projecten te realiseren waarmee burgers hun wijk of de stad beter willen maken, leverde 261 voorstellen op. Die worden nu verder uitgewerkt en in het najaar stemmen de Gentenaars voor de beste voorstellen, meldt de Gentse burgemeester Daniël Termont (sp.a).

Aan creativiteit geen gebrek: een sauna in een lokaal dienstencentrum, een eetbare tuin en allerlei andere groene en duuzame voedselprojecten, groene of verlichte fietspaden, looproutes of trage wegen, speelruimtes her en der, projecten om elkaar te leren kennen en helpen, een pop-upsporthal of verlaten cinema doen heropleven, allerlei kunstinstallaties waaronder een klimfresco, een nieuwskanaal van onderuit, een participatietraject over de toekomst van het E17-viaduct, allerlei sociale projecten, lockers voor daklozen, een interimbureau voor vrijwilligers of riksja's in de stad. "Het bewijst nog maar eens dat heel veel Gentenaars ook zelf de handen uit de mouwen willens teken om hun wijk beter te maken, geholpen door de stad", zegt burgemeester Termont over de respons.

De projectindieners krijgen nu tot eind juni de tijd om hun voorstel uit te werken tot een realiseerbaar project. De krijgen daarbij hulp van een "dialoogkamer". Dat is een groep experten, onder leiding van professor Bestuurskunde Filip De Rynck (UGent), die op verschillende locaties in gesprek gaat met de indieners. Die dialoogkamer geeft elk project punten, die voor 30 procent meetellen. Van 29 september tot en met 14 oktober wordt de website www.burgerbudget.gent omgevormd tot een stemplatform voor Gentenaars. Hun stem zal voor 70 procent doorwegen.