200.000 via internet gepleegde feiten zouden niet aangegeven zijn

Getty Images
Ongeveer 200.000 via internet gepleegde feiten zouden niet aangegeven zijn. Dat zogenaamd ‘dark number’ bleek bij de voorstelling van Veiligheidsmonitor 2018 van de federale politie, het grootschalige bevolkingsonderzoek dat in het voorjaar van 2018 werd uitgevoerd. De resultaten ervan werden voorgesteld samen met de criminaliteitscijfers 2018.

Uit die Veiligheidsmonitor, die 168.206 deelnemers telde, bleek eerst en vooral dat 75 procent van de respondenten zich bijna altijd veilig voelt in zijn of haar buurt. Slechts 5 procent voelt zich vaak of altijd onveilig. In 2008, de vorige keer dat de Veiligheidsmonitor werd uitgevoerd, was dit nog 8 procent. In 2000 zelfs 12 procent. Maar hoewel het veiligheidsgevoel dus relatief laag ligt, nemen burgers wel hun voorzorgen. Zo gaf een derde van de deelnemers ook aan de deur vaak of altijd gesloten te houden voor onbekenden.

Meest voorkomende meldingen 
De buurtproblemen die het meeste werden gemeld, waren onaangepaste snelheid in het verkeer (66 procent), sluikstorten en zwerfvuil op straat (50 procent), en agressief gedrag in het verkeer (44 procent). Nicholas Paelinck, de voorzitter van de Vaste Commissie Lokale Politie, concludeerde dat de politie zijn capaciteit “doelgerichter en beter zal moeten inzetten” om de verkeersproblematiek aan te pakken.

Meeste slachtoffers, minst aantal meldingen 

De feiten waarvan de meeste burgers meldden dat ze er het afgelopen jaar slachtoffer van geweest waren, waren oplichting via internet (8 procent), inbraak in een computer of smartphone (8 procent) en bedreiging, niet via internet (5 procent). Slechts 14 procent van de respondenten die aangaven dat ze het afgelopen jaar het slachtoffer waren van inbraak in een computer of smartphone deed hier ook aangifte van. Voor oplichting via internet, of intimidatie en pesten via internet, was dit 22 procent. De federale politie zegt dat zo’n 200.000 via internet gepleegde feiten niet aangegeven zouden zijn.

De Veiligheidsmonitor duidt trouwens ook op een belangrijk “dark number” voor zedenfeiten. Hoewel 2 procent aangaf hier het afgelopen jaar slachtoffer van te zijn geweest, deed slechts 1 op de 5 aangifte.

Preventie

“Hieruit kunnen we concluderen dat een van onze belangrijkste taken als politie is om de preventievoering te verbeteren. Maar ook moeten we onze diensten meer laagdrempelig maken, zodat de aangiftebereidheid zou stijgen”, zei Mark De Mesmaeker, de commissaris-generaal van de federale politie.

ICT-criminaliteit 

De criminaliteitsstatistieken voor 2018, de geregistreerde feiten dus, bleven relatief stabiel. Er waren 869.475 geregistreerde feiten in 2018, of 1,1 procent minder dan in 2017. Een opvallende stijger is wel de informaticacriminaliteit, die toenam met 14,8 procent tegenover 2017. Maar die cijfers moeten volgens De Mesmaeker dus met de nodige “nuance en diepgang” benaderd worden, gezien de verglijding naar ICT-criminaliteit en het hoge “dark number”.

De Mesmaeker zei dat de politie nog meer zal moeten werken op het fenomeen van ICT-criminaliteit en dat dit wellicht een belangrijke plaats zal krijgen in het nieuwe Nationaal Veiligheidsplan. Lokale en federale politie zullen hiervoor moeten samenwerken. “Er komt een tsunami in ons af terwijl we met onze voeten in het water staan”, zei Nicholas Paelinck van de lokale politie, verwijzend naar het feit dat de helft van de criminaliteit in de VS cybercriminaliteit is. “De lokale politie zal moeten investeren in computer crime units om de eerstelijnsdiensten bij te staan.”

Minister van Justitie Koen Geens (CD&V), die aanwezig was bij de voorstelling, zei dat wetenschappelijk onderzoek nodig is om te bepalen waarom precies de cijfers zo “disparaat” zijn. “Er kunnen verschillende factoren spelen.” Minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) van zijn kant noemde de gegevens uit de Veiligheidsmonitor “een schat aan informatie voor de volgende regering om mee aan de slag te gaan”. Hij riep ook op om steeds klacht neer te leggen bij een crimineel feit.
4 reacties

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.


 • PHILIPPE LEEMANS

  het enige moment dat ik besef dat justitie en politie bestaan, is wanneer ik mijn aanslagbiljet krijg - de burger vindt het zinloos nog klacht in te dienen want wordt gewoon uitgelachen

 • San Pauwels

  Schaamte speelt ook een grote rol. Bijvoorbeeld: ouderen worden verplicht om zich een computer aan te schaffen (internetbankieren), maar ze hebben te weinig kennis (beveiliging, updates...). Cybercriminelen beleven gouden tijden ("ransomware", identiteitsdiefstal en identiteitsfraude...) want de pakkans is nihil.

 • FRANK WILLEMS

  Daarom geeft men het niet aan, veel van die hackers zitten op porno sites en men betaald liever dan ....

 • Marc Imbrechts

  Beste, U moet zich afvragen waarom deze aangiften niet worden gedaan. Ik heb er al enkele gedaan zelfd door middel van een PV. Nog nooit heb ik een reactie of antwoord gekregen, laat staan een oplossing. Waarom dan steeds moeite doen om het aan te geven als er geen moeite gedaan wordt om U te helpen. Mvg, Marc