194 Vlaamse doelstellingen tegen armoede

Vlaams minister van Armoedebestrijding Ingrid Lieten.
UNKNOWN Vlaams minister van Armoedebestrijding Ingrid Lieten.
De Vlaamse regering heeft het Actieplan Armoedebestrijding 2010-2014 goedgekeurd. Daarin legt ze zichzelf 194 doelstellingen op om de armoede te bestrijden. Vlaams minister van Armoedebestrijding Ingrid Lieten grijpt het Belgisch EU-voorzitterschap en het Europees jaar van de armoedebestrijding aan om met een omvangrijk plan armoede bovenaan de Vlaamse agenda te plaatsen.

"Eén op de acht Vlamingen leeft onder de armoederisicogrens. We hebben geen tijd te verliezen als we van Vlaanderen een topregio inzake armoedebestrijding willen maken", aldus Lieten. Armoedebestrijding is ook opgenomen in het Vlaanderen in Actieplan en Pact2020. Zo is één van de doelstellingen uit Pact2020 om tegen 2020 het aantal kinderen dat in armoede leeft te halveren. Het Vlaams Actieplan Armoede 2010-2014 moet helpen om de armoededoelstellingen te realiseren.
 
Het Actieplan zet hoog in op participatie van mensen "op het veld", via overleg met onder meer armoedeverenigingen, ervaringsdeskundigen en het werkveld. "Het is niet de bedoeling een Actieplan te maken boven de hoofden van de mensen heen", legt Lieten uit.

Meten is weten
De 194 doelstellingen lopen over alle Vlaamse bevoegdheidsdomeinen heen. Elke minister houdt bijvoorbeeld met de hulp van een "aandachtsambtenaar" in de gaten welke consequenties zijn/haar beleid heeft op het vlak van armoede. Nieuwe regelgeving wordt daarom voortaan ook onderworpen aan een "armoedetoets". Daarnaast zal de "armoedebarometer" elk jaar op verschillende domeinen meten of de armoede stijgt of daalt. "Meten is weten", zegt Lieten. "We zullen jaarlijks kijken hoe de cijfers van bijvoorbeeld laaggeletterdheid evolueren om het beleid daarop af te stemmen."
 
De 129 doelstellingen moeten "solidariteit en herverdeling organiseren". "Niet alleen een herverdeling van middelen, maar ook van kansen", benadrukt Lieten. Zo is één van de doelstellingen het bevorderen van de instroom naar het kleuteronderwijs. "Hoe sneller kleuters ingeschakeld worden in het onderwijscircuit, hoe beter ze maatschappelijk geïntegreerd geraken." Er is onder meer ook aandacht voor wonen, gezondheid, gezin en vrijetijdsbesteding.

Jan Vranken, professor emeritus sociologie en armoede-expert, is peter van het project. "Mijn verwachtingen zijn hooggespannen. Dit Actieplan is een gedetailleerd en samenhangend geheel waarin een aantal baanbrekende voorstellen zijn opgenomen", aldus Vranken.(belga/ypu)