1813 kilometer lopen ter preventie van zelfdoding

REUTERS
Het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie (VLESP) organiseert op woensdag 9 september een loopactie om de preventie van zelfdoding in de kijker te zetten. Bedoeling is om aan de Gentse Watersportbaan met verschillende lopers samen 1.813 kilometer te lopen. Die afstand is niet toevallig gekozen, 1813 is het nummer van de Zelfmoordlijn.

Ook de timing van de actie is niet toevallig gekozen. De dag nadien, 10 september, is namelijk de Werelddag Suïcidepreventie, een dag waarop in heel de wereld acties worden opgezet ter preventie van zelfdoding.

Jaarlijks sterven nog steeds meer dan 800.000 mensen door zelfdoding. Dat betekent dat er elke 40 seconden iemand zelfmoord pleegt. In Vlaanderen sterven elke dag drie personen door zelfdoding en is het de eerste doodsoorzaak bij jongeren tussen 15 en 19 jaar, bij volwassen vrouwen tussen 20 en 34 jaar en bij volwassen mannen tussen 30 en 49 jaar.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be.