18 bedrijven krijgen miljoenenboetes na prijsafspraken, aandeel Colruyt opgeschort

THINKSTOCK
Het Auditoraat van de Belgische Mededingingsautoriteit heeft achttien ondernemingen boetes opgelegd voor een totaal bedrag van 174 miljoen euro in een zaak rond prijsafspraken. De handel in Colruyt-aandelen op de Brusselse beurs werd vanmiddag om 12.02 uur even opgeschort.

De achttien retailers en leveranciers hebben tussen 2002 en 2007 een gecoördineerde stijging van de consumentenprijzen van drogisterij-, parfumerie- en hygiëneproducten georganiseerd in België.

Het gaat enerzijds om de supermarkten Carrefour, Colruyt, Cora, Delhaize, Intermarché, Makro en Mesdagh en anderzijds om de leveranciers Beiersdorf, Bolton, Belgium Retail Trading, Colgate-Palmolive, D.E HBC Belgium, GSK, Henkel, L'Oréal, Procter & Gamble, Reckitt Benckiser (Belgium) en Unilever.

Het was Colgate-Palmolive dat de praktijk aan het licht bracht. Het bedrijf krijgt daarom geen geldboete. De zwaarste boete is voor Carrefour, die 36 miljoen euro moet betalen. Daarna volgen Colruyt (31 miljoen), Procter & Gamble (29 miljoen) en Delhaize (24 miljoen).

De boetes die de verschillende bedrijven betalen, werden becijferd op basis van 15 procent van de omzet van de betrokken producten, in combinatie met de duur van de inbreuk. Drie bedrijven (Colgate Palmolive, GSK en Reckitt Benckiser Belgium) kregen zogenaamde clementieverminderingen, omdat ze informatie hebben verstrekt over de inbreuken. Colgate-Palmolive bracht alles aan het licht en hoeft dus niets te betalen. De boete mag wel niet hoger zijn dan tien procent van de totale omzet van de betrokken bedrijven.

De zware boetes worden volgens Véronique Thirion, auditeur-generaal van het Auditoraat, verklaard door de ernst van de feiten. "Prijsafspraken zijn een zeer ernstige inbreuk." Volgens het Auditoraat bevond "het centrum van de inbreuk" zich op het niveau van de grootdistributie. De leveranciers speelden de rol van tussenpersoon en facilitator. Er werd geen onderzoek gedaan naar hoeveel de consument uiteindelijk te veel heeft betaald als gevolg van de afspraken.

De prijsafspraken vonden plaats tussen 2002 en 2007. In 2007 vonden huiszoekingen plaats bij Carrefour, Colruyt, Delhaize en Intermarché. De legaliteit van die huiszoekingen werd door de bedrijven voor de rechtbank betwist. Door de schikkingsprocedure moet ook een einde komen aan die procedures. "Voor ons is dit het einde van heel het dossier", aldus Thirion.

De boete die Colruyt moet betalen, heeft tot gevolg dat het bedrijf "niet langer zijn vooruitzicht kan handhaven dat het resultaat voor het boekjaar 2014/2015 dat van het vorige zal evenaren of licht overschrijden". Dat zegt de groep in een persbericht. De boete van 31,6 miljoen euro zal integraal in mindering worden gebracht van het nettoresultaat van het boekjaar 2014/2015. De retailer publiceert morgen nabeurs zijn jaarcijfers.

"Colruyt Group wil afzien van een jarenlange procedureslag met de overheid over de grond van deze zaak en over feiten die intussen meer dan 10 jaar oud zijn. Daarom heeft zij beslist de transactieverklaring van het Auditoraat alsnog te ondertekenen. De transactie wordt definitief na goedkeuring door de Europese Commissie."

"We moeten toegeven dat ruim 10 jaar geleden onze interne controleprocessen niet zo geperfectioneerd waren als nu om voor de volle 100 procent te garanderen dat externe druk geen invloed kon uitoefenen op de autonome werking van het prijzensecretariaat", zegt Frans Colruyt, COO Retail van Colruyt Group. "Maar we willen wel onderlijnen dat ons prijzensecretariaat er steeds over gewaakt heeft dat Colruyt zijn laagsteprijsengagement heeft waargemaakt."

De handel in het aandeel Colruyt, die rond de middag werd opgeschort op de Brusselse beurs, zal om 13.15 uur hervatten, zo laat beursregulator FSMA intussen weten.

Delhaize bevestigt in een persbericht een van de achttien bedrijven te zijn die een overeenkomst heeft afgesloten met de Belgische Mededingingsautoriteit. De boete voor Delhaize ligt hoger dan de provisie van 16,1 miljoen euro die het bedrijf heeft voorzien in het eerste trimester van 2015. Sinds de feiten zich voordeden, "heeft Delhaize zijn interne politiek rond het mededingingsrecht versterkt", luidt het. "Delhaize is actief in een zeer concurrentiële markt waarin ze aan de klanten de beste producten aan een scherpe prijs willen aanbieden."

We moeten toegeven dat ruim 10 jaar geleden onze interne controleprocessen niet zo geperfectioneerd waren als nu

Frans Colruyt, COO Retail van Colruyt Group

Peeters: "Nog te veel vormen van oneerlijke concurrentie"

De 174 miljoen euro boete die de supermarkten en leveranciers hebben opgelopen wegens prijsafspraken moet terugvloeien naar de maatschappij. Dat vindt consumentenorganisatie Test-Aankoop. Vandaag blijft de consument immers met lege handen achter, oordeelt de verbruikersorganisatie.

Test-Aankoop is verheugd dat de praktijken van de supermarkten en hun leveranciers, met name het organiseren van gecoördineerde prijsafspraken, worden bestraft.

Toch heeft de organisatie bedenkingen bij de boete. Test-Aankoop betreurt de traagheid - tien jaar - waarmee de procedure is gelopen, en stelt vast dat "het niet de eerste keer is dat de beslissingen van de Belgische Mededingingsautoriteit op zich laten wachten". Bovendien krijgen de consumenten niets, terwijl ze jarenlang te veel hebben betaald. De consumentenorganisatie vraagt dan ook dat de boete zou terugvloeien naar de maatschappij en richt zich tot de bevoegde minister Kris Peeters (CD&V), opdat deze een voorstel in die zin zou formuleren.

De CD&V-minister wijst er echter op dat de administratieve boetes die worden opgelegd door de Belgische Mededingingsautoriteiten worden opgelegd niet dienen om slachtoffers te vergoeden, maar "als sanctie voor een overtreding". "Maar alle acties van consumenten waarbij ze hun rechten willen laten gelden voor een burgerlijke rechtbank, zijn uiteraard mogelijk", aldus Peeters.

Peeters spreekt van een "zeer belangrijke uitspraak in het Belgisch mededingingsrecht, in het belang van de consument en alle ondernemingen". "Het is de eerste keer dat toepassing gemaakt wordt van de zogenaamde 'transactieprocedure'", legt Peeters uit. "Als onderdeel van de transactie hebben de bovengenoemde ondernemingen hun deelneming aan de inbreuk erkend en de voorgestelde sanctie aanvaard. Daardoor genieten ze van een vermindering van de boete van 10 procent, maar er is géén hoger beroep mogelijk tegen deze uitspraak. De 174 miljoen euro zijn dus verworven door de schatkist."

Peeters stelt voorts vast dat er "nog steeds te veel vormen van oneerlijke concurrentie bestaan, die leiden tot een verstoring van de markt en de concurrentie". De negatieve invloed van deze oneerlijke concurrentie op de leefbaarheid van onze ondernemingen en het werk is zeer groot, luidt het. "De Belgische Mededingingsautoriteit toont met deze uitspraak dat ze haar opdracht performant invult, wat zowel de consumenten als andere ondernemingen ten goede komt."

Minister Kris Peeters.
PHOTO_NEWS Minister Kris Peeters.