135 procent meer 66-plussers in Oost-Vlaanderen in 2025

UNKNOWN
Behalve in de stad Gent stijgt het aantal 66- tot 90-jarigen in Oost-Vlaanderen tegen 2025 met 135 procent. Dat blijkt uit cijfers van het Europese project NOISE (New Opportunities in a Shrinking Europe).

Het regionale sociaal overlegcomité "Gent en Rondom Gent" stelde drie projecten voor die inspelen op de noden van een verouderende bevolking. Binnen Oost-Vlaanderen namen de Regionale Sociaal Overleg Comités (RESOC) "Gent en rondom Gent" en "Meetjesland" deel aan het Europese project NOISE, samen met een aantal regio's uit Nederland, Duitsland, Noorwegen en Schotland. Het project wilde de bevolkingsevolutie voor 2007-2025 in kaart brengen.

Meer werk
Belangrijkste conclusie is dat er vanaf 2010 in de regio meer mensen van de arbeidsmarkt weggaan dan dat er bijkomen. Uit het onderzoek bleek voorts dat het totale bevolkingscijfer in Oost-Vlaanderen niet krimpt. Behalve in Gent-centrum vergrijst de bevolking (66 tot 90-jarigen) in de provincie tegen 2025 met 120 à 135 procent. Ook het aandeel 80-plussers in die categorie neemt toe.

In Merelbeke verwacht men tegen 2025 per honderd werkenden 108 niet-actieven, in Destelbergen zijn dat er 101. Afgestudeerden die in Gent blijven wonen en migratie zorgen ervoor dat de Arteveldestad niet in dat cijferplaatje valt en dat de bevolkingspiramide er relatief in evenwicht blijft. Gent verwacht bovendien een bevolkingsgroei van 8 procent tegen 2025. Uit het onderzoek bleek dat de vergrijzing naar de rand verschuift.

Verzorging
Om een antwoord te bieden aan de noden van een verouderende bevolking pleit het RESOC voor het tewerkstellen van kortgeschoolden in de zorgsector, die nu 14,8 procent van de tewerkstelling voor zijn rekening neemt. Ook pleit het regionale sociaal overlegcomité voor meer gebruik van domotica in de woning. (belga/gb)