13 procent van de Vlamingen vertrouwt de Kerk nog

De katholieke Kerk heeft door de pedofilieschandalen in enkele jaren tijd heel veel vertrouwen bij de Vlamingen verloren. En dat vertrouwen was al niet bijster groot. Terwijl in 2009 nog 31 procent van de Vlamingen zei veel of veel heel vertrouwen in de Kerk te hebben, was dat eind 2010-begin 2011 gedaald tot 13 procent. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek van het Centrum voor Sociologisch Onderzoek aan de KU Leuven, waarover de Coreliokranten berichten.

Het was in 2010 dat bisschop Roger Vangheluwe zijn kindermisbruik bekende. In die periode voerden de drie onderzoekers Jaak Billiet, Koen Abts en Marc Swyngedouw hun onderzoek.

Schandalen
Interessant aan het onderzoek is dat ze dezelfde personen twee keer konden interviewen, namelijk voor en na de ophef rond kindermisbruik door kerkelijke gezagsdragers. Zo konden ze meten welke invloed de schandalen op het vertrouwen in de katholieke kerk hadden.

Negen op de tien Vlamingen vinden dat de Kerk het misbruik te vaak in de doofpot heeft gestopt en het eigen instituut nog altijd belangrijker vindt dan de slachtoffers.

Gelovigen
Zelfs bij devote gelovigen, die nog meerdere keren per maand naar de kerk gaan, is het vertrouwen in het instituut met de helft gedaald. Voor de zaak-Vangheluwe had 75 procent van de overtuigde gelovigen nog vertrouwen in hun kerk. Daarna was het nog slechts 34 procent.

Volgens de onderzoekers kan de opmerkelijke verandering enkel toegeschreven worden aan de pedofilieschandalen. De voorgaande jaren waren er immers nauwelijks veranderingen te registreren.

Verlaten
Uit het onderzoek blijkt ook dat 4 op de 5 gelovingen beschaamd en teleurgesteld zijn in de kerk. 17 procent zou overwegen de kerk te verlaten. Ongeveer de helft vindt dat er te weinig is gedaan om de problemen binnen de kerk aan te pakken.

De onderzoekers besluiten dat de kerk als instituut zware klappen krijgt, maar dat dat niet hoeft te betekenen dat het geloof in de christelijke boodschap even zwaar ondermijnd is. 45 procent van de gelovigen zou immers het vertrouwen niet verloren hebben, hoewel men zich beschaamd en teleurgesteld voelt.