1 op 10 gecontroleerde speelterreinen is niet in orde

stad.gent
Van de 886 speelterreinen die vorig jaar gecontroleerd werden, waren er 105 (of 12 procent) niet in orde. Dat blijkt uit cijfers van de FOD Economie. De uitbaters van die speelterreinen kregen een waarschuwing. Als aan zo'n waarschuwing geen gevolg wordt gegeven, krijgt de uitbater een boete opgelegd. In 2015 gebeurde dat bij vijf uitbaters.

De meest vastgestelde tekortkomingen zijn onder meer niet kunnen aantonen dat de toestellen regelmatig onderhouden worden of slecht ingeplante speeltoestellen. Behalve controles door de FOD Economie kreeg de overheidsdienst 21 meldingen van ongevallen - vijf via slachtoffers en 16 via de uitbaters.

In 2014 was goed 11 procent van de uitbaters niet in orde: van de 973 gecontroleerde terreinen kregen er 111 een waarschuwing. Bij nacontrole bleken toen 9 uitbaters nog altijd niet in orde. Vier dossiers belandden vanwege een onbetaalde boete bij het parket.

Zware boetes

"Nu het goede weer er is, kunnen kinderen zich opnieuw volop uitleven op speelterreinen", zegt woordvoerster Chantal De Pauw. "Daarom is het belangrijk regelmatig te controleren of onze speelterreinen wel veilig aangelegd en goed onderhouden zijn. En dat blijkt vaak het geval te zijn."

De hoogste boete die tot nu toe werd uitgeschreven, bedraagt 10.000 euro. Andere vaak vastgestelde inbreuken zijn beknellingsgevaren of de afwezigheid van een risicoanalyse en/of risicoanalyses voor speeltoestellen die niet aan de Europese normen voldoen. Speeltoestellen die aan die normen voldoen, zijn veilig. Als dat niet zo is, moet een aparte risicoanalyse gemaakt worden.