"Wurggreep hogere overheden op lokale besturen wordt steeds groter"

Chris Taes
UNKNOWN Chris Taes

Naar aanleiding van jarenlang aanslepende perikelen met Vlaamse en provinciale administraties over de toekenning van een subsidie voor een fietspad "langs een lange, gevaarlijke weg" haalt burgemeester Chris Taes (CD&V) van Kortenberg hard uit naar "de wurggreep waarin deze hogere overheden lokale besturen houden".
 
Hij roept andere gemeentebesturen op om gelijkaardige blokkeringen te signaleren en deze wantoestanden gezamenlijk aan te klagen.

Subsidies
Kortenberg wou een fietspad aanleggen langs een gevaarlijke weg tussen een deelgemeente en het station in het centrum en dacht in aanmerking te komen voor Vlaamse en provinciale subsidies. Uit de eerste contacten bleek dit geen probleem omdat het pad op een functionele fietsroute ligt die door de provincie geselecteerd was. De administraties legden eerst een actualisering van het mobiliteitsplan op en vervolgens een wegencategorisering. Nadien eiste men dan nog eens een volledige heraanleg van de weg, wat het project voor de gemeente financieel onhaalbaar maakte.

Meer verplichtingen
"De Vlaamse en provinciale overheid hebben de mond vol van het vergroten van de autonomie van de gemeentebesturen, maar in realiteit gebeurt het omgekeerde. De hoge overheden leggen steeds meer en steeds duurdere verplichtingen op en houden steeds minder rekening met de eigen prioriteiten van de lokale besturen.
 
Gemachtigde ambtenaren regeren het land en gemeenten op basis van detaillistische en betuttelende reglementering", aldus Taes, die zich afvraagt "of de Vlaamse beleidsvoerders zich wel realiseren welke negatieve en ontmoedigende boodschap deze ambtenaren brengen op basis van de regels die ze uitvaardigen". (belga/ep)