"Wet witte kassa desnoods repareren"

Minister van Fiscale Fraudebestrijding Johan Van Overtveldt laat weten dat hij akte neemt van het advies van de auditeur. Als de Raad van State dat advies volgt, wil hij de wet repareren. Die kans is groot, want de raad volgt het advies van de auditeur bijna altijd. Van Overtveldt wil met de sector overleggen over wat er dan moet gebeuren.