"Werkloosheid bij etnische minderheden dramatisch"

PHOTO_NEWS
Ondanks de vereende inspanningen van overheid en sociale partners is de etnische kloof op de Vlaamse arbeidsmarkt nog altijd de grootste van Europa, blijkt uit een rapport van het Minderhedenforum naar aanleiding van tien jaar decreet op evenredige arbeidsdeelname. Het aandeel van buiten de EU geboren Vlamingen met een job steeg het voorbije decennium wel tot 53,4 procent.

Opvallend in het rapport is dat de kloof tussen het aandeel Belgen en niet EU-burgers met een job de afgelopen tien jaar even groot bleef. In Vlaanderen is ze maar liefst drie keer zo groot als het EU-gemiddelde. Het Minderhedenforum noemt de werkloosheid van etnische minderheden in Vlaanderen dan ook dramatisch.

Nauwelijks effect
"De doelstellingen van het Vlaamse beleid zijn goed, instrumenten zoals diversiteitsplannen hebben, vooral voor de crisis, hun nut bewezen voor duizenden werknemers en sollicitanten met een handicap, met een migratieachtergrond en 50-plussers", zegt Minderhedenforum-directeur Naima Charkaoui. "Maar we zien nauwelijks effect op het niveau van de economische sectoren en de arbeidsmarkt."

Resultaten
Volgens het Minderhedenforum moet de overheid afstappen van inspanningsverbintenissen en bedrijven en sectoren gaan afrekenen op resultaten. Ook de overgang van het onderwijs naar de arbeidsmarkt moet absoluut beter, vindt het Minderhedenforum. Een jaar na het verlaten van de schoolbanken hebben kinderen uit etnische minderheden immers de helft minder kans om een baan te vinden. Een op de vijf jongeren van Turkse of Noord-Afrikaanse origine verzeilt zelfs rechtstreeks in de langdurige werkloosheid.

 
De doelstellingen van het Vlaamse beleid zijn goed (...), maar we zien nauwelijks effect op het niveau van de economische sectoren en de arbeidsmarkt
Naima Charkaoui