"Vrouw De Gucht verkocht Fortis-aandelen met voorkennis"

Mireille Schreurs, mevrouw Karel De Gucht.
UNKNOWN Mireille Schreurs, mevrouw Karel De Gucht.

Vorige week is een anonieme klacht tegen minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht (Open Vld) en zijn echtgenote ingediend bij de De Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen (CFBA) in verband met "vreemde transacties gebeurd in het Fortiskantoor in Berlare". Dat schrijft het weekblad Humo in zijn editie die morgen verschijnt.

Op 3 oktober zou de echtgenote van de minister haar hele pakket Fortis-aandelen hebben verkocht. Dezelfde avond raakte de verkoop van de Nederlandse Fortisactiviteiten (inclusief ABN-Amro) aan de Nederlandse overheid bekend. De Gucht zegt van niets te weten maar erkent dat zijn vrouw en haar broer aandelen hebben verkocht.

Paniek
"Op 3 oktober rond het middaguur heeft mevrouw Schreurs (de echtgenote van Karel De Gucht) gans haar pakket Fortisaandelen verkocht en dit zonder limiet!! (boekwaarde 20 euro per stuk, een totaal van 500.000 euro boekwaarde opties en aandelen)", citeert Humo de anonieme briefschrijver in zijn klacht aan de CFBA.

Humo wijst erop dat "zonder limiet" betekent dat je je aandelen verkoopt vóór de eerstvolgende notering, tegen de koers die onmiddellijk na het plaatsen van je verkooporder genoteerd wordt. Maar aangezien de koers in die paar minuten tijd kan kelderen, neem je een behoorlijk risico. Eigenlijk doe je je aandelen blind van de hand, tegen om het even welke prijs. Het fenomeen doet zich dan ook vooral voor als er paniek uitbreekt rond een aandeel of een bedrijf en mensen zo vlug mogelijk van hun aandelen af willen, aldus nog het weekblad.

Ook vrienden verkochten
De brief aan de CFBA stelt voorts dat ook vrienden van de minister die namiddag in het Fortiskantoor van Berlare op bezoek geweest zijn. Hun namen worden in de klacht ook vermeld, luidt het nog in Humo. De briefschrijver suggereert ook dat de kantoordirecteur bijzonder verveeld zit met de situatie: "Het personeel is opgedragen om te zwijgen over deze transacties".

De Gucht ontkent
Minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht (Open Vld) heeft inmiddels ontkend dat hij betrokken is bij een misdrijf van handel met voorkennis. Wel hebben zijn vrouw en schoonbroer een pakket Fortisaandelen van hun moeder verkocht. Het ging om 2.000 stuks die aan 22,5 euro werden gekocht en voor 5,5 euro verkocht, luidt het.

Anonieme klacht
Karel De Gucht, die momenteel het vorstenpaar vergezelt op een staatsbezoek aan India, neemt akte van het feit dat er een anonieme klacht ingediend is bij de CBFA tegen hem voor handel met voorkennis is Fortisaandelen. "Doorgaans zegt een anonieme klacht meer over de indiener ervan dan over de grond van de zaak", reageert Karel De Gucht in de mededeling, "en dat is ook nu duidelijk het geval. Ik ontken formeel dat ik Fortisaandelen verkocht heb - geen aandelen die ik zelf in bezit heb, noch andere aandelen waarover ik zeggenschap heb". De minister ontkent voorts gevoelige informatie doorgegeven te hebben aan mensen die op basis daarvan hun aandelen verkocht zouden hebben.

2.000 stuks
Wel erkent hij dat zijn vrouw en schoonbroer een klein pakket aandelen verkocht hebben: "Mijn schoonbroer heeft samen met zijn zus, mijn vrouw dus, een klein pakket aandelen verkocht die eigendom waren van hun moeder, die zelf niet meer in staat is deze te beheren, op uitdrukkelijk aandringen van mijn schoonbroer. De bedragen die genoemd worden in Humo zijn totaal onjuist. Het gaat over 2.000 aandelen gekocht aan 22,5 euro en verkocht aan 5,5 euro."

Potsierlijk
"Beweren dat mensen uit Berlare die, zoals honderdduizenden anderen, besloten hebben hun Fortisaandelen van de hand te doen, dat zouden gedaan hebben op basis van inlichtingen die ik hen verschaft zou hebben, is ronduit potsierlijk. De kans dat ik die mensen zou kennen is, gezien ik in Berlare burgemeester ben en er het grootste deel van mijn leven heb doorgebracht, echter wel degelijk reëel", vervolgt Karel De Gucht nog. "Indien de CBFA mij om inlichtingen vraagt - wat tot op heden niet gebeurd is - dan zal ik vanzelfsprekend volledige medewerking verlenen om deze lasterlijke aantijgingen te ontkrachten", besluit de minister. (belga/sps/eb)