"Voer proces van Chodiev op de juiste plaats"

Patokh Chodiev.
rv Patokh Chodiev.
De advocaat van Patokh Chodiev vraagt aan de leden van de parlementaire onderzoekscommissie Kazachgate en de media om te stoppen de publieke opinie te voeden met "hypotheses, speculaties en beschuldigingen, na eenzijdige onderzoeken zonder tegenspraak". Dat doet hij vandaag in een opiniestuk in De Standaard en Le Soir. Het is de eerste keer sinds Kazachgate is losgebarsten dat de Oezbeeks-Belgische miljardair reageert op de beschuldigingen.

Advocaat Pascal Vanderveeren wijst erop dat begin jaren 2000 een gerechtelijk onderzoek werd gevoerd naar onregelmatigheden bij de naturalisatie van zijn cliënt. Maar hij werd nooit in verdenking gesteld of vervolgd. "Hoe kan een parlementaire com­missie vandaag dan verantwoorden dat het noodzakelijk is om over te doen wat begin jaren 2000 al door het gerecht werd beslist? Een wetswijziging? Een andere context? Of gaat het om politieke manoeuvres?", vraag de advocaat zich af.

Waakzaamheid
Vanderveeren roept bovendien de media op tot waakzaamheid. "Ze stellen de betrokkene meteen bloot aan de publieke verachting en veroordelen hem zonder enig proces en zonder mogelijkheid van beroep", schrijft hij. "Als foutieve informatie steeds herhaald wordt, wordt ze op den duur voor waar aangenomen, zonder dat ze wordt tegengesproken. Zoals in de voorliggende zaak het geval is. Dikwijls wordt foutieve informatie herhaald, slechts heel uitzonderlijk wordt ze gecorrigeerd."

Terughoudendheid en omzichtigheid
Daarnaast roept de advocaat de parlementaire onderzoekscommissie op om zich niet te mengen in het gerechtelijk onderzoek. Doet ze dat toch, dan kan dat tot de nietigheid van dat onderzoek leiden. De commissie moet "een zekere terughoudendheid en omzichtigheid aan de dag leggen, zoals ook een rechter dit moet doen", stelt hij. "Net om deze reden hebben rechtbanken er in het verleden al vaker fundamentele bezwaren tegen geuit dat gerechtelijke procedures en een onderzoek door een parlementaire commissie parallel lopen."