"Vlaming wil minimumleeftijd alcoholgebruik omhoog"

De Vlaming lijkt gewonnen voor een krachtigere aanpak van het alcoholprobleem bij jongeren. Dat blijkt uit een enquête die het Radio 1-programma "Peeters en Pichal" liet uitvoeren bij iets meer dan duizend Vlamingen.

Alcoholmisbruik bij jongeren is een prominent probleem. Daarom werkt minister van Volksgezondheid Laurette Onkelinx aan een groot nationaal anti-alcoholplan. Mogelijke maatregelen zijn onder andere een volledig verbod om alcohol te verkopen aan minderjarigen, beperkingen op reclame en het verhogen van alcoholprijzen.

Uit de resultaten van de enquête blijkt dat 40 procent van de ondervraagden vindt dat jongeren pas vanaf 16 jaar alcohol zouden mogen drinken. Eenenveertig procent vindt zelfs dat dat pas vanaf 18 jaar zou mogen. Opvallend is dat er meer mannen en mensen met een hogere opleidingsgraad de leeftijdsgrens op 16 jaar leggen. Daarnaast zijn jongeren tot 19 jaar soepeler in de minimumleeftijd dan 50-plussers.

Alcohol kopen
Als het gaat over het kopen van alcohol, is de Vlaming strenger. Tweeëndertig procent vindt dat je daarvoor minstens 16 jaar moet zijn. Meer dan de helft, 53 procent, vindt dat die leeftijd tot 18 jaar moet worden opgetrokken.

De Vlaming lijkt verdeeld over het effect van een verbod op reclame voor alcoholische dranken. Vijfenvijftig procent is niet overtuigd van zo'n maatregel. Ook het verhogen van de prijs voor alcoholische dranken vindt weinig bijval. Achtenzestig procent zien het nut daarvan niet in. Ook hier staan mannen en hoger opgeleiden het meest negatief tegenover de maatregel.

De Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen (VAD), die deelnam aan de vergaderingen in het kader van het nationaal anti-alcoholplan, is aangenaam verrast dat er een groot maatschappelijk draagvlak bestaat om alcoholgebruik bij jongeren aan banden te leggen. "Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat hoe jonger je met alcohol begin, hoe groter de kans is op verslaving. Het is dus belangrijk om de beginleeftijd zolang mogelijk uit te stellen", zegt Marijs Geirnaert van de VAD. (belga/sps)