"Vlaming te bescheiden over eigen solidariteit"

Acht op de tien Vlamingen geven geld uit aan de derde wereld maar een groot deel blijft bescheiden over zijn solidariteit: 80 procent vindt zichzelf slechts neutraal tot matig solidair. Dat blijkt uit een peiling van CM Midden-Vlaanderen.

Betalen voor zieken
Bij meer dan 1.000 Vlamingen werd naar hun solidariteitsgevoel gepeild. Uit het onderzoek blijkt dat zeven op de tien ondervraagden het logisch vindt dat rijkere regio's solidair zijn met armere regio's. Aan de respondenten werd onder meer gevraagd in hoeverre ze akkoord gaan met het huidige sociale zekerheidsstelsel in ons land. Tachtig procent van de Vlamingen vindt het niet meer dan normaal dat wie gezond is, meebetaalt voor de zieken in onze samenleving. Meer dan de helft vindt bovendien dat wie meer verdient, geen recht heeft op een hogere ziekte-uitkering. Bij ziekte is dus iedereen gelijk. Ouderen kunnen eveneens op de solidariteit van 77 pct van de Vlamingen rekenen.

Werklozen
Opvallend is dat de solidariteit afneemt in situaties waarop mensen zelf meer impact hebben. Toch vindt nog steeds 58 pct van de ondervraagden het logisch dat werkenden meebetalen voor werklozen. De solidariteit wordt nog iets minder wanneer het gaat over de bijdrage van Vlamingen zonder kinderen aan mensen met een kroost (51 pct).

Groot draagvlak
"De allerbelangrijkste conclusie voor CM, als grootste ziekenfonds, is dat er een zeer groot draagvlak blijkt te bestaan voor het Belgische model van sociale zekerheid, dat gebaseerd is op solidariteit", zo zegt Liesbeth Vlaeminck, psychologe bij CM Midden-Vlaanderen. "We hebben een van de beste stelsels ter wereld, maar zelfs dan zijn er jammer genoeg nog steeds een aantal groepen, zoals de armsten in onze samenleving, die uit de boot vallen." (belga/gb)

UNKNOWN