"Vlaamse kinderen gamen gemiddeld 40 minuten per dag"

THINKSTOCK
Kinderen tussen 3 en 10 jaar gamen gemiddeld 40 minuten per dag. Dat blijkt uit een bevraging bij 9.815 ouders die de iMinds onderzoeksgroep voor Media en ICT (UGent) uitvoerde in opdracht Wanagogo, de digitale speel- en leerwereld van Studio 100.

Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat 82 procent van de kinderen tussen 3 en 10 jaar tenminste één keer per week gamet. Van de 3-jarigen gamet 24 procent dagelijks en 14 procent nooit. Het percentage kinderen dat dagelijks gamet, stijgt naarmate ze ouder worden, waarbij 63 procent van de 10-jarigen dagelijks gamet.

Gemiddeld spelen kinderen zo'n 40 minuten per dag en dit neemt toe met de leeftijd, van 21 minuten per dag bij de jongste kinderen tot 74 minuten per dag bij de oudsten. Bovendien gamen jongens gemiddeld langer dan meisjes, net als kinderen van laagopgeleide ouders en die uit grote gezinnen. Daarnaast werd ook onderzocht wat ouders doen om het gamegebruik van hun kinderen in goede banen te leiden. "Uit ons onderzoek blijkt dat ouders vooral bezig zijn met het in de gaten houden van welke games het kind speelt, en of ze wel geschikt zijn, " zegt professor Jan Van Looy van iMinds - MICT - UGent uit. "Het actief bediscussiëren van games gebeurt minder. Daarnaast tonen de resultaten ook aan dat laagopgeleide ouders vaker samen gamen met hun kind dan hoogopgeleiden."

Ouders blijken ook nood te hebben aan een gameomgeving waarin ze hun kinderen kunnen ondersteunen. Ze vinden vooral het educatieve aspect van games belangrijk.