"Vlaamse begroting 2014 stevent af op tekort van 700 miljoen"

Vlaams Minister-President Geert Bourgeois
BELGA Vlaams Minister-President Geert Bourgeois
De Vlaamse begroting 2014 stevent momenteel af op een tekort van zo'n 700 miljoen euro. Dat heeft Belga uit verschillende anonieme bronnen vernomen. "Dat bedrag zou zelfs nog aan de onderkant van de vork kunnen zitten", zegt een betrouwbare bron.

Dat de Vlaamse regering dit jaar niet met het initieel vooropgestelde evenwicht zou eindigen, was al langer duidelijk. Maar een mogelijk tekort van 700 miljoen euro werd nog nergens genoemd. Minister van Begroting Annemie Turtelboom wil het cijfer niet bevestigen en volgens het kabinet van minister-president Geert Bourgeois is het "veel te vroeg voor conclusies".

Dat de Vlaamse bergoting dit jaar niet met het vooropgestelde evenwicht zou afsluiten, is al langer geweten. De economie groeit trager dan verwacht en in een verkiezingsjaar maken begrotingen al eens bokkensprongen. Maar naar verluidt zou het Vlaamse tekort voor 2014 kunnen oplopen tot 700 miljoen euro.

Federaal begrotingsminister Hervé Jamar liet eerder deze week in de Kamer al verstaan dat Entiteit II (deelstaten en lokale overheden) dit jaar afstevent op een tekort van 0,4 procent. Dat zou zich volgens bronnen voor Vlaanderen kunnen vertalen in een tekort van 700 miljoen euro. "Het gaat nog om ramingen, maar het is in ieder geval een realistische inschatting. Het zou zelfs een onderschatting kunnen zijn", bevestigt een bron aan Belga.

Een andere bron noemt hetzelfde cijfer, maar wijst erop dat er aan het einde van het jaar nog wel met budgetten en ongebruikte kredieten kan geschoven worden. "Maar op dit moment is er inderdaad sprake van een tekort van 700 tot 800 miljoen euro", luidt het.

Minister van Begroting en Financiën Annemie Turtelboom wil het bedrag noch de grootteorde van het cijfer niet bevestigen. Wel verwijst ze naar de gewijzigde economische context. "De groei is lager dan verwacht en de inkomsten uit de gewestbelastingen zoals de successierechten en registratierechten vallen lager uit", legt de woordvoerder van Turtelboom uit. Hij verwijst ook naar de factor van de verstrengde Europese begrotingsregels (ESR) en naar de factor van het verkiezingsjaar. "In een verkiezingsjaar is er een ander uitgavenpad dan andere jaren", klinkt het.

Turtelboom wijst er ook op dat de definitieve cijfers pas binnenkort klaar zijn. "Bovendien zijn er aan het einde van het jaar vaak nog meevallers. Maar voorlopig is het nog koffiedik kijken".

Het kabinet van Vlaams minister-president Geert Bourgeois geeft geen commentaar op de cijfers. En ook daar wordt het bedrag niet bevestigd. "Het is nog veel te vroeg voor conclusies", zegt de woordvoerder van Bourgeois.