"Verzekering gewaarborgd wonen uitbreiden naar huurders"

UNKNOWN

Vlaams minister van Wonen Freya Van den Bossche wil de gratis verzekering voor gewaarborgd wonen uitbreiden naar huurders. De verzekering kent met 200 aanvragen per week trouwens een enorm succes.
 
De gratis verzekering gewaarborgd wonen, die woningeigenaars tien jaar beschermt tegen inkomensverlies, is een schot in de roos. Sinds de start van het nieuwe verzekeringsstelsel gewaarborgd wonen op 1 april 2009 werden 8.569 aanvragen genoteerd. Dat komt neer op bijna 200 per week. "In het vorige stelsel waren er dat gemiddeld 87 per week", aldus Joris Vandenbroucke, woordvoerder van Van den Bossche.
 
Uitbreiden naar huurders
De verzekering gewaarborgd wonen werd in haar oude vorm stopgezet op 1 augustus 2008. Deze verzekering hielp je tijdelijk een deel van de lening af te betalen wanneer je zonder werk viel door onvrijwillig ontslag, een ongeval of ziekte. Op 1 april 2009 werd het systeem heringevoerd.
 
Minister Van den Bossche onderzoekt nu of het mogelijk is om een gelijkaardige verzekering te lanceren voor huurders. "Op de private huurmarkt bevindt zich immers een belangrijke groep huurders die snel in een kwetsbare situatie verzeild geraakt bij onverwacht inkomensverlies door ziekte of werkloosheid", luidt het. (belga/adv)