"Verbied roken in een auto met kinderen"

De Nationale Coalitie tegen Tabak wil dat het verboden wordt om te roken in een auto waarin kinderen zitten. Voor de invoering van die maatregel wordt naar de federale overheid gekeken, schrijven de kranten van Mediahuis.

De concentratie aan toxische stoffen in een auto waarin gerookt wordt, is tien keer zo groot als in een rokerig café. Daarom is het in Frankrijk, Ierland en het Verenigd Koninkrijk verboden een sigaret op te steken in een wagen met minderjarigen.

Ook België moet zo'n verbod invoeren, zegt Luk Joossens, woordvoerder van de Nationale Coalitie Tegen Tabak. "Kinderen zijn extra gevoelig voor de gevolgen van passief roken. Bovendien is een auto een kleine ruimte waarin toxische gassen zich gemakkelijk opstapelen. Passagiers ademen die tegen wil en dank in."

Het rookverbod in een auto zou een uitbreiding zijn van het huidige, dat roken verbiedt op openbare plaatsen, het werk en in horecazaken.

De Block werkt aan omzetting Europese tabakrichtlijn

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) is druk in de weer met de omzetting van de laatste Europese tabaksrichtlijn naar nationale wetgeving. Dat werd vernomen op haar kabinet, in een reactie op de eisenbundel die de Nationale Coalitie tegen Tabak. Ook mag de terugbetaling van rookstopsessies voor de minister best wat meer bekendheid krijgen.

De laatste tabakrichtlijn van de Europese Unie schrijft onder meer voor hoe een sigarettenpakje er zal moeten uitzien. Het gaat bijvoorbeeld om het percentage van het pakje - met een onderscheid tussen de voor- en achterzijde en de zijkanten - dat moet bedekt zijn met gezondheidswaarschuwingen, maar ook een verbod op smalle pakjes, reclame of misleidende kenmerken of elementen, en op alle toegevoegde smaken.

De omzetting van die richtlijn naar Belgische regelgeving vraagt volgens het kabinet-De Block veel voorbereiding van de administratie en overleg met de sector. Niettemin moet de nieuwe wetgeving op 20 mei 2016 in voege treden, zoals de richtlijn voorschrijft.

Voor het kabinet mag de terugbetaling van sessies bij tabakologen via het Riziv nog wat aan bekendheid winnen. Het aantal geregistreerde tegemoetkomingen zit overigens in stijgende lijn: van 25.000 in 2010 naar 38.000 in 2013. De FOD Volksgezondheid analyseert ondertussen het Australische initiatief voor de invoering van een neutrale sigarettenpakje. Met het resultaat van die oefening wil de minister het debat in het parlement voeren.