"Vele priesters wonen samen met een vriendin of vriend"

thinkstock
De werkgroep Mensenrechten in de Kerk doet naar aanleiding van Pinksteren een opmerkelijke oproep. Ze roept de Belgische bisschoppen op om de "feitelijkheid" van samenwonende priesters te erkennen. Ook vrouwen dienen erkend te worden in het priesterlijke dienstwerk in de Kerk, luidt het.

"Vele priesters wonen samen met een vriendin of vriend", schrijft de werkgroep. "Ondertussen doen zij hun pastoraal werk schitterend of minstens even goed als de priesters die als celibatair leven. Een waarheid waar niemand omheen kan." Ze verwijt de bisschoppen een "dubbelzinnige houding".

Bovendien gaat de werkgroep zelfs verder want wie "het werk van priesters die in een relatie leven, afwijst, toont een gebrek aan respect voor deze priesters en kwetst en stigmatiseert ze".

Ook de straffen van priesters die in het verleden uit hun ambt werden gezet omdat ze de kerkelijke celibaatsverplichting niet naleefden, moeten worden opgeheven.

Erkenning voor de vrouw
Maar Mensenrechten in de Kerk wil dat ook het priesterwerk van de vrouw in de kerkelijke gemeenschap erkend wordt. "Bovendien zijn er ook vele vrouwen die fantastisch priesterwerk verrichten, zieken zalven, biechtgesprekken voeren, voorgaan in liturgische vieringen en die aandachtig zijn voor broze en kwetsbare mensen of gemeenschappen leiden. Ook zij dienen erkend te worden in dit priesterlijke dienstwerk in de Kerk", besluit de werkgroep.

Vorige week zondag deed aartsbisschop Jozef De Kesel ook al een oproep om gehuwde mannen toe te laten tot het priesterambt.

Wie het werk afwijst van priesters die in een relatie leven, toont een gebrek aan respect voor deze priesters en kwetst en stigmatiseert ze

Mensenrechten in de Kerk