"Variabel loon NMBS-toplui wel verbonden met stiptheid"

Voormalig staatssecretaris voor Overheidsbedrijven Bruno Tuybens (sp.a) zegt dat het variabel loon van de toplui bij de NMBS wel degelijk gelinkt is aan de stiptheid van treinen. Hij wijst erop dat de beoordelingsscore voor de drie CEO's in 2006 sterk is gedaald ten opzichte van 2005 en dat had voornamelijk te maken met de dalende stiptheidscijfers.

Topman ontkent
In een interview met Trends ontkent NMBS-topman Marc Descheemaecker dat de bonussen van de NMBS-toplui aan de stiptheid van de treinen is verbonden, zoals vorig jaar door Tuybens was aangekondigd. "Ik heb dat ook in de krant gelezen maar dat is nooit zo aan ons meegedeeld. Ik ga ervan uit dat de nieuwe minister gewoon de wet volgt", zegt Descheemaecker.

Hervorming
Tuybens zegt dat de voogdijminister uiteraard de wet moet volgen en dat het inderdaad het prerogatief van de raden van bestuur van de NMBS is om de loonvoorwaarden te bepalen. Hij wijst er echter op dat de drie voorzitters van de raden van bestuur op zijn verzoek hem op zijn kabinet zijn komen vinden met een voorstel om de componenten van het variabel gedeelte van het salaris te hervormen. Op die manier zouden niet enkel financiële aspecten in rekening worden gebracht, maar ook zaken als klantentevredenheid, stiptheidscijfers en sociale dialoog.

Die oefening werd volgens Tuybens ergens midden 2006 afgerond en heeft geresulteerd in een "substantiële daling" van de beoordelingsscore voor de drie CEO's, die aan de basis ligt van het variabele loon. In 2005 lag die score op 2,9 punten op 3, terwijl het in 2006 om 2,3 op 3 ging.

Daling stiptheid
Tuybens wijst erop dat de beoordelingsscore voor 2007 klaarblijkelijk nog niet is opgesteld, omdat de cijfers voor dat jaar nog niet volledig zijn afgerond. De Vlaamse socialist zegt evenwel aan te nemen dat de raden van bestuur van de vennootschappen van de NMBS voor 2007 wellicht tot een beoordelingsscore zullen komen die lager zal liggen dan 2,3, gezien de verdere daling van de stiptheid. "Maar dat is de verantwoordelijkheid van de raden van bestuur, niet van de politiek", luidt het. (belga/gb)