Van Overtveldt ziet geen nood aan grote bijsturingen begroting

Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) en minister van Begroting Hervé Jamar (MR).
BELGA Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) en minister van Begroting Hervé Jamar (MR).
Johan Van Overtveldt (N-VA) verwacht dat de federale regering geen grote budgettaire bijsturingen zal moeten ondernemen om begin maart groen licht te krijgen van de Europese Commissie, wanneer die de Belgische begroting opnieuw tegen het licht houdt. Dat heeft de minister van Financiën verklaard in de Kamer.

Van Overtveldt herinnerde eraan dat het structureel begrotingstekort van ons land volgens de Europese Commissie volgend jaar met 0,4 procent zou worden afgebouwd, terwijl dat voor Europa 0,6 procent moest zijn en de regering zelf 0,7 procent naar voren had geschoven. Toch herinnerde hij eraan dat in de herfstvooruitzichten die de Commissie onlangs publiceerde, het structureel tekort met bijna 0,5 procent zouden worden teruggedrongen. Daarmee zou ons land dicht uitkomen bij wat de Commissie vooropstelde, aldus de minister.

Hij wees ook op het probleem van onze schuldgraad en de toepassing van de schuldregel. Die houdt in dat elk land elk jaar zijn schuldgraad moet afbouwen. Daarbij herinnerde Van Overtveldt aan het klimaat van lage inflatie en groei. Ook merkte hij op dat de evolutie van de structurele maatregelen rond competitiviteit, pensioenen en arbeidsmarkt een zeer belangrijke factor is in de beoordeling van de schuld.

"Op het goede pad"

De minister schat daarom in dat de regering op het goede pad zit en dat er geen grote bijsturingen nodig zullen zijn. Wel moet ze uitvoeren wat in het regeerakkoord staat, aldus nog Van Overtveldt. Hij verwees ook nog naar Europese langetermijndoelstelling. Die ligt voor ons land op een overschot van 0,75 procent van het bbp, terwijl dat eigenlijk 1,2 procent zou moeten zijn. "Dat geeft aan dat de Europese Commissie ons ervan wil overtuigen dat we met de sanering de koe bij de horens moeten vatten".

Van Overtveldt is het ook niet eens met de stelling dat de kaaimantaks niet effectief zal zijn. Voor eind februari zal er een concrete wet op tafel liggen die onder meer gebaseerd zal zijn op de voorbeelden uit Engeland en Nederland, en die vanaf 2016 inkomsten moet genereren.

Een groot deel van de bespreking mondde opnieuw uit in een dovemansgesprek tussen de oppositie, met Jean-Marc Nollet (Ecolo) op kop, en minister van Begroting Hervé Jamar (MR) over de middelen in de interdepartementele provisie. Die zullen volgens groenen en socialisten niet volstaan om aan alle vragen te voldoen.

Ondertussen zet de commissie de algemene bespreking van de begroting voort. Die zal morgen voortgaan, waarna de minister van Financiën de fiscale programmawet zal komen toelichten. Bedoeling is volgende week woensdag(avond) de begroting en programmawet in commissie te stemmen.