Vakbond De Lijn dringt aan op duidelijkheid

BELGA
Volgens de kranten van het Mediahuis moet De Lijn tegen 2019 niet voor 61 miljoen euro besparen, maar voor 112,5 miljoen euro, dubbel zoveel dus. De kranten baseren zich op een intern document van het bedrijf en op verklaringen van directeur-generaal Roger Kesteloot voor de commissie Mobiliteit van het Vlaams parlement. De christelijke vakbond, bij monde van Jan Coolbrandt, betreurt de lekken in de pers. Hij dringt aan op duidelijkheid vanwege de topman én de bevoegde minister.

"Op 17 februari worden de onderhandelingen over de besparingen bij De Lijn in het paritair comité voortgezet. Deze onderhandelingen verlopen heel moeizaam. Het helpt dan ook niet dat het personeel via de pers moet vernemen dat de financiële inspanningen nog groter zullen zijn dan eerst was gedacht", aldus de vakbondsman.

ACV-Transcom eist duidelijkheid van de directeur-generaal, "zowel over de strategie rond openbaar vervoer als over het financieel plaatje".

De vakbond wijst erop dat er eerst afstemming moet worden gevonden over het financieel meerjarenplan, vooraleer er inspanningen kunnen worden gevraagd aan het personeel en aan de sector. Ook de bevoegde minister (Ben Weyts, nvdr) moet dus duidelijkheid scheppen, vindt Coolbrandt. "Het personeel kan niet worden gebruikt om telkenmale, dus ook de volgende jaren, de rekeningen te doen kloppen. Zoals de zaken er nu voorstaan, lijkt het er wel op", vreest hij.