"Uitstel werken station Vilvoorde maakt Uplace onmogelijk"

Burgemeester van Vilvoorde Hans Bonte.
PHOTO_NEWS Burgemeester van Vilvoorde Hans Bonte.
De Vilvoordse burgemeester Hans Bonte (sp.a) reageert bijzonder teleurgesteld op de beslissing van Infrabel om de al geruime tijd beloofde renovatie van het station van Vilvoorde opnieuw voor onbepaalde duur uit te stellen. Volgens Bonte brengt deze beslissing ook de realisatie van Uplace in het gedrang omdat de ontsluiting van het shoppingcentrum via de 'ringtram' op de lange baan geschoven wordt.

Er is al jaren sprake van plannen om het vervallen treinstation te renoveren. Midden 2014 meldde Infrabel dat het hiervoor 20 miljoen euro had voorzien en dat de werken nog dat jaar zouden kunnen starten. Eind vorig jaar bleek uit verklaringen van Mobiliteitsminister Jacqueline Galant echter dat de plannen wegens budgettaire beperkingen uitgesteld waren. In een brief laat Infrabel-topman Lallemand woensdag weten 'dat er van een vervroeging van de werken in vergelijking met de oorspronkelijke plannen om hiermee in 2018 te starten geen sprake kan zijn'. "Met dit besluit wordt in het gezicht gespuwd van de stad en de treingebruikers", aldus Bonte.

Volgens de Vilvoordse burgemeester betekent deze beslissing ook de doodsteek voor de 'ringtram' die De Lijn van Jette via de Heizel, Vilvoorde en Machelen naar de luchthaven wil aanleggen. "Het door Vlaanderen naar voren geschoven tracé voorziet immers in een onderdoorgang naast het gemoderniseerde station", aldus Bonte. Omdat dit project voorlopig dus niet kan doorgaan, kan Vlaanderen haar engagement om Uplace te ontsluiten via de tram niet nakomen, waardoor het volgens Vilvoorde onmogelijk vergunningen zal kunnen afleveren voor dit shoppingcentrum. Infrabel heeft volgens Bonte overigens ook de bouw van een treinhalte vlakbij Uplace 'op de Griekse kalender' gezet.

"Prematuur"
Infrabel, de infrastructuurbeheerder van het spoornet, noemt de uitspraak in het Uplace-dossier prematuur. "Het klopt dat het station niet zal worden gerenoveerd voor 2018", is te horen bij Infrabel. Wanneer de werken wel zullen worden uitgevoerd, is afhankelijk van het meerjareninvesteringsplan, dat loopt tot 2025. Dat plan wordt momenteel herwerkt omwille van de herziening van de budgetten voor Infrabel.

De infrastructuurbeheerder betreurt wel de rechtstreekse link die Vilvoorde legt met Uplace. "De tram zal sowieso niet onder de grond gaan bij het station, dat was al eerder beslist", stelt Infrabel. De manier waarop de tram het station zal passeren, wordt momenteel onderzocht.

Minister van Leefmilieu Joke Schauvliege wil voorlopig niet reageren op het dossier. Vrijdag beslist de Vlaamse ministerraad over de voorlopige vaststelling van het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) voor Uplace. Daarna volgt een openbaar onderzoek van zes maanden.