'Turteltaks' mag van Peumans toch in programmadecreet

Vlaams parlementsvoorzitter Jan Peumans (N-VA).
BELGA Vlaams parlementsvoorzitter Jan Peumans (N-VA).
De amendementen over de energieheffing mogen toch in het programmadecreet blijven staan. Dat heeft de voorzitter van het Vlaams Parlement, Jan Peumans, vandaag laten verstaan in een mail die hij aan de fractieleiders en commissievoorzitters heeft bezorgd.

Vorige week had Peumans "zeer ernstig voorbehoud" gemaakt bij het feit dat de veelbesproken heffing in het programmadecreet stond. Maar na een advies van het Rekenhof zet Peumans het licht nu toch op groen. Over de heffing moet er wel een ruim debat komen in het parlement.

Vlaams parlementsvoorzitter Jan Peumans tikte de Vlaamse regering vorige week op de vingers voor de manier waarop de vergroening van de verkeersbelasting en de energieheffing worden doorgevoerd. De regering voert de twee hervormingen door in het programmadecreet, dat de begroting begeleidt.

Dat kon parlementsvoorzitter Peumans maar moeilijk verteren. Hij maakte "zeer ernstig voorbehoud" bij de werkwijze. Zo is er voor de geplande hervormingen geen grondig maatschappelijk debat geweest en was er wat de energieheffing betreft volgens Peumans niet altijd een duidelijk rechtstreeks verband met de begroting.

Rekenhof

Maar uit het advies van het Rekenhof blijkt nu dat de energieheffing wel thuishoort in het programmadecreet. "Het Rekenhof formuleert een aantal opmerkingen over de bestemming van de meerontvangsten (...) maar betwist niet dat de energieheffing thuishoort in het programmadecreet. Integendeel zelfs", staat in de mail van Peumans aan de fractieleiders en commissievoorzitters.

Daarom laat Peumans de amendementen ook in het programmadecreet staan. De parlementsvoorzitter vindt wel dat er "over de energieheffing een ruim debat in het parlement (zowel in de bevoegde commissie als in de plenaire vergadering) mogelijk moet zijn". "De commissie moet daartoe zelf de nodige tijd vrijmaken. De regering heeft zich duidelijk geëngageerd om een ruim parlementair debat mogelijk te maken", luidt het.

Peumans dringt er bij de regering op aan de bewuste amendementen zo snel mogelijk ter beschikking te stellen van het parlement.

De parlementsvoorzitter dringt er in zijn mail ook opnieuw op aan dat "grondige fiscale en andere hervormingen niet meer in een programmadecreet zullen geregeld worden".