"Tegen 2020 moet antibioticagebruik bij dieren gehalveerd worden"

THINKSTOCK
Er moet gestreefd worden naar een halvering van het algemeen gebruik van antibiotica en een 75 procent vermindering van de belangrijkste antibiotica tegen 2020. Voor gemedicineerde voeders wordt de lat nog hoger gelegd en wordt er gestreefd naar een 50 procent vermindering binnen de drie jaar. Dat heeft Amcra, het nationaal kenniscentrum voor antibioticagebruik en -resistentie bij dieren, bekendgemaakt.

Het kenniscentrum heeft een 10-puntenplan opgesteld met streefdoelen voor de komende jaren. "De voorbije twee jaar is hard gewerkt om verminderd gebruik van antibiotica mogelijk te maken", zegt professor Jeroen Dewulf, voorzitter van Amcra. "De tijd was rijp om onze ambitie in cijfers vast te leggen."

Via een datacollectiesysteem zal het antibioticagebruik bij nutsdieren transparant worden gemaakt. Zo zullen veehouders en dierenartsen hun gebruik en voorschrijf- en verschaffingsgedrag onderling kunnen vergelijken en toetsen aan streefwaarden per diersoort. Tegelijk zal de bedrijfsbegeleiding in de veehouderij uitgebouwd worden, met bijzondere aandacht voor ziektepreventie en bioveiligheid. Aan de overheid vraagt Amcra om intensieve, gerichte controles uit te voeren op de geneesmiddelenstromen, op de correcte registratie en op de toepassing van de geldende wetgeving. Transparante feedback over de resultaten van deze controles naar de sectoren is volgens Amcra noodzakelijk.

"Het is belangrijk dat de sector zich engageert voor onze doelstellingen", zegt Dewulf. "Maar er zal nog wetgeving moeten komen om te zorgen dat ook de 'cowboys' zich aan verplichtingen houden."