"Te weinig allochtonen in zorgsector"

UNKNOWN

Het aantal vacatures in de zorgsector is de afgelopen drie jaar met gemiddeld 34 procent toegenomen. Toch gingen vorig jaar slechts acht allochtonen als verpleegkundige aan het werk. "Gebrekkige taalkennis houdt allochtonen weg uit de zorgsector", stelt Vlaams parlementslid Gino De Craemer (N-VA).

Vacatures
In 2007 telde de sector in totaal ongeveer 14.300 vacatures. De vraag naar gediplomeerde of gegradueerde ziekenhuisverpleegkundigen blijft het grootst, terwijl de vraag naar niet-gekwalificeerd personeel het sterkst - want met de helft - is toegenomen. In 2007 raakte 77 procent van de vacatures voor verplegend personeel ingevuld, terwijl de instroom van gekwalificeerd verzorgend en niet-gekwalificeerd paramedisch personeel telkens rond de 87 procent schommelt.

Allochtonen
Opvallend is evenwel het zeer lage aandeel allochtonen. Vorig jaar gingen slechts 8 allochtonen als verpleegkundige aan het werk. Dat is minder dan 0,1 procent van het totaal aantal verpleegkundigen. Bij het niet-gekwalificeerd personeel is dit 6,8 procent. De tewerkstellingspercentages na het beëindigen van een opleiding zijn nochtans goed. De algemene uitstroomresultaten naar werk variëren van 63 tot 96 procent. Bij allochtone cursisten is de doorstroom naar werk zelfs hoger: respectievelijk 81 en 86 procent na het volgen van een opleiding polyvalent verzorgende en gediplomeerd verpleegkundige.

Taal
Een belangrijke drempel bij opleiding en op de werkvloer, is de kennis van het Nederlands, zegt De Craemer. De nood aan een specifieke NT2-opleiding blijkt overigens ook uit de lagere tewerkstellingsresultaten van allochtone cursisten na de opleiding Begeleider Buitenschoolse Kinderopvang (53 procent), dat vooral te wijten is aan hun taalbeheersing Nederlands. Volgens Gino De Craemer blijft het belangrijk de cursisten de juiste competenties bij te brengen, dus ook op vlak van taal, zodat zij kunnen doorstromen naar zowel een opleiding als naar een openstaande vacature. (belga/sam)