"Te weinig aandacht voor cyberveiligheid in België"

gettyimages.be
In België gaat er nog te weinig aandacht naar cyberveiligheid. Hoewel het bewustzijn groeit, passen overheid en bedrijven te weinig maatregelen toe. Dat stelde het Belgian Cybercrime Centre of Excellence for Training, Research and Education (B-CCENTRE) vast. Dat kenniscentrum voor cybercriminaliteit organiseert vandaag een workshop rond zijn activiteiten.

"In België zijn heel weinig actoren actief rond de problematiek", zei Ann Mennens, manager van het B-CCENTRE. "Zij die dat wel doen, zijn heel goede experten. Onze onderzoekers en wetenschappers zijn internationaal erkend, maar nog te weinig in eigen land."

Daarnaast stelde ze vast dat er - ondanks enkele initiatieven zoals de 'Belgische Gids voor Cyberveiligheid' - nog te weinig bewustzijn is rond cyberveiligheid. "We zagen wel dat het bewustzijn groeit bij grote en kleine bedrijven, maar er is nog steeds een kloof tussen dat bewustzijn en daadwerkelijke toepassingen", aldus Mennens.

Voorts is het erg lang wachten eer door de overheid gelanceerde initiatieven, zoals de oprichting van het Cyber Security Centre als coördinatieorgaan, tot stand komen. Mennens vindt het ook een gemiste kans dat de nieuwe regering niemand verantwoordelijk heeft gemaakt voor de materie, hoewel die regering cyberveiligheid serieus lijkt te nemen. Ze verwees nog naar de hacking bij Belgacom en Buitenlandse Zaken. "Dat komt in de media, maar wordt daarna weinig opgevolgd door de overheid."

Mennens deed een paar aanbevelingen voor de overheid, zoals de oprichting van een nationale certificatieautoriteit voor de validatie van veiligheidsproducten, iets wat nu in het buitenland gebeurt. Ook moeten cyberveiligheidsoefeningen uitgewerkt worden, om de paraatheid bij aanvallen te verbeteren.

Ten slotte is er onduidelijkheid waar cybercrime kan worden gerapporteerd. "De meeste mensen doen dat niet, omdat ze niet weten waar ze terechtkunnen", zei ze. Hierdoor is er ook maar een beperkt zicht op de omvang van de problematiek in ons land. Een in 2014 gestart project moet toelaten de kost en impact van cybercrime in België beter te kunnen inschatten.

Het B-CCENTRE is een project dat in 2011 is gestart als onderdeel van een Europees netwerk van centra tegen cybercriminaliteit, met als doel een gemeenschappelijke aanpak van cybercriminaliteit. Een van de belangrijkste verwezenlijkingen is het scheppen van een vertrouwensband tussen academici, de magistratuur en politieagenten, benadrukte Mennens. Daarnaast is het centrum ook een van de voortrekkers van de 'Cyber Security Coalitie' en werkte het mee aan de 'Gids voor Cyberveiligheid'.

Het B-CCENTRE krijgt nu geen permanent budget meer, maar zal wel nog projecten indienen en hoopt op financiering via het aan België toegekende deel van het Europese fonds voor interne veiligheid.