"Taalkennis Franstalige officieren te zwak"

UNKNOWN
Het kabinet van minister van Defensie Pieter De Crem (CD&V) geeft toe dat er minder Franstaligen dan Vlamingen aan de top van het leger staan. "We stellen vast dat er een gebrek is aan Franstalige kandidaten die de beide landstalen perfect kennen."

Het was kolonel Luc Gennaert, de commandant van de luchtmachtbasis van Florennes, die gisteren de alarmbel luidde. Volgens hem worden de Franstaligen aan de top van het Belgische leger steeds vaker naar het buitenland of militaire scholen gestuurd en worden de beslissingen steeds vaker genomen door Vlamingen.

Van de 33 functies van generaal of admiraal, worden er 23 ingenomen door Nederlandstaligen en tien door Franstaligen - onder wie de Chef Defensie Charles-Henri Delcour. Gennaert beseft dat zijn uitspraken voor opschudding zullen zorgen, en heeft daarom vervroegd pensioen aangevraagd.

Benoemingsprocedure
Het kabinet van minister van Defensie De Crem ontkent niet dat de topfuncties vaker worden ingenomen door Nederlandstaligen. "Gennaerts kritiek gaat over de benoeming van topofficieren, dat zijn de generaals en de admiraals", zegt De Crems woordvoerder Kurt Verwilligen. "De benoemingsprocedure voor hen is in 1959 bij wet geregeld. De perfecte kennis van beide landstalen is vereist, de kandidaten moeten in staat zijn om zowel in het Nederlands als in Frans bevelen te geven."

"We passen objectieve criteria toe in de bevorderingscyclus, maar stellen echter vast dat er een ernstig gebrek is aan Franstalige kandidaten die aan die voorwaarde voldoen. De Generale Staf is zich daarvan bewust en onderneemt ook stappen om Franstaligen aan te moedigen om mee te doen aan de taalexamens."

Geen sluiting Florennes
Verwilligen ontkent ook dat er plannen bestaan om de luchtmachtbasis van Florennes te sluiten en de F-16's over te hevelen naar Vlaanderen. "Dit is een regering in lopende zaken. Het enige dat we afhandelen is het plan-De Crem dat werd goedgekeurd in het parlement. Daarin staat niets over een sluiting van Florennes.

Chef Defensie, generaal Charles-Henri Delcour, betreurt de communautaire uitspraken van Gennart. "Delcour betreurt ook dat de kolonel zich uitsprak over delicate kwesties die niet onder zijn bevoegdheid vallen, en zonder te beschikken over alle elementen van het probleem", zegt de militaire woordvoerder, commandant Olivier Séverin. (ka/belga/adv/sam)