"Stiptheid spoor niet alleen in Brussel slecht"

UNKNOWN

De oververzadiging van het spoorwegnet, waaraan de topman van de NMBS-Holding Jannie Haek de gebrekkige stiptheid van het treinverkeer wijt, mag volgens de Bond van Trein-, Tram- en Busgebruikers (BTTB) geen alibi zijn om minder treinen naar Brussel te laten sporen. Elders op het net zijn er volgens de BTTB ook vertragingen die niets met de Brusselse Noord-Zuidverbinding te maken hebben.

"Oververzadiging"
"Topman Jannie Haek van de NMBS-Holding wijt de gebrekkige stiptheid aan de oververzadiging van het spoorwegnet. Dit is slechts gedeeltelijk waar", aldus de BTTB, die eraan toevoegt dat de reizigers Haeks pleidooi voor correcte informatie bij stakingen wel ondersteunen.

"Geen alibi"
Een belangrijk deel van de vertragingen is volgens de BTTB inderdaad een gevolg van het groot aantal treinen dat door de Brusselse Noord-Zuidverbinding rijdt. "Dat mag echter geen alibi zijn om minder treinen naar Brussel te laten sporen. De BTTB vraagt dan ook dat er werk gemaakt wordt van dit probleem", luidt het.

"Treingebruikers in ongewisse"
De BTTB verwelkomt de discussie die over de minimumdienst op gang komt. "De gebruikers volgen het idee van de spoorbaas dat correcte informatie over stakingen essentieel is. Kranten en internetfora maakten enkele dagen op voorhand al melding van de staking van de Luikse treinbegeleiders op vrijdag 25 januari. De NMBS zweeg echter in alle talen en liet zo de treingebruikers in het ongewisse", voegt de BTTB eraan toe.

"Dringend veranderen"
"Bij de zaterdagstakingen in december gold de facto een minimumdienst, alleen wist niemand welke treinen wel of niet zouden rijden. Dit moet dringend veranderen", aldus nog de BTTB. "De Franse spoorwegen maken één tot twee dagen voor de staking bekend welke treinen wel en niet zullen rijden. De overlast blijft, maar de klant weet tenminste waar hij aan toe is." De BTTB roept de NMBS en minister van Overheidsbedrijven Inge Vervotte op dringend werk te maken van een minimumdienst, een informatieplicht en een deontologische code voor stakingen. (belga/svm)