"Steun kandidatuur is hartverwarmend"

Het is een merkwaardige campagne om het voorzitterschap bij sp.a. Zowel huidig voorzitter Bruno Tobback als John Crombez pakken uit met een running mate. "Het klopt dat deze campagne meer opvalt dan anders, maar eigenlijk is het een normale gang van zaken. Er moet tegelijk een voorzitter en een ondervoorzitter kandidaat zijn." "Ik denk dat ik de verplichte steun al binnen heb. Het is hartverwarmend om te zien dat zoveel leden, zoveel afdelingen beslist hebben om mij te steunen. Maar ik denk dat Bruno Tobback ook geen moeite zal hebben om aan de criteria te voldoen. Het is zijn goed recht om daar discreet over te zijn."