"Sp.a-leden moeten meer onder de mensen komen"

"De kern van het socialisme blijft dezelfde, maar we moeten veel meer aandacht beginnen hebben voor andere thema's", zei voormalig sp.a-minister Freya Van den Bossche vandaag op de partijdag.
PHOTO_NEWS "De kern van het socialisme blijft dezelfde, maar we moeten veel meer aandacht beginnen hebben voor andere thema's", zei voormalig sp.a-minister Freya Van den Bossche vandaag op de partijdag.
De lokale mandatarissen en leden van sp.a moeten weer meer buiten komen en voeling krijgen met wat er leeft bij de bevolking. Dat was de voornaamste boodschap op de Dag van de lokale betrokkenheid, die de partij vandaag organiseerde in de Gentse Vooruit. "In Antwerpen hebben we bijvoorbeeld te laat aangesloten bij Ringland, dat soort zaken moeten we beter aanvoelen", was te horen.

Sp.a heeft na de tegenvallende verkiezingen een grote vernieuwingsoperatie aangevat. "De kern van het socialisme blijft dezelfde, maar we moeten veel meer aandacht beginnen hebben voor andere thema's", zei voormalig minister Freya Van den Bossche.

Rol voor lokale afdelingen
Voor het aanbrengen van die onderwerpen rekent de partij op de lokale afdelingen. "De afdelingen waar we na de verkiezingen nog sterk staan zijn degene die investeren in huisbezoeken", aldus Mohamed Ridouani, een van de verantwoordelijken voor de vernieuwing. "Met nabijheid kunnen we het verschil maken."

Sociale media
De partij wil dat de lokale leden buiten de klassieke paden treden om contact te leggen met de bevolking. Parlementslid Ingrid Lieten heeft het gevoel dat dit aan de top van de partij meer gebeurt dan aan de basis. "Mensen zijn veel minder actief in verenigingen dan vroeger, dus moet je andere manieren bedenken om hen te bereiken", zegt ze. "Niet alle afdelingen zijn bijvoorbeeld al even vertrouwd met sociale media." Maar ook het minder digitaal onderlegde deel van de bevolking moet worden bereikt. "Organiseer op een gestructureerde manier gespreksmomenten", krijgen de leden te horen.

Structuur aanpassen
De lange periode zonder verkiezingen wordt een uitdaging voor de partij, die buiten de federale en Vlaamse regering viel en dus heel wat minder geld in kas zal krijgen. "Maar die langer periode is ook een voordeel, omdat we de tijd krijgen om onze structuur echt aan te passen", stelt Ridouani. "Doordat er geen verkiezingen voor de deur staan, kunnen we gemeend naar de mensen toestappen en zullen ze geloven in onze oprechte interesse."

Lieten rekent op twee jaar om de partijstructuur te moderniseren. "We nemen de tijd, onze vorige vernieuwing dateert ten slotte al van vijftien jaar geleden, onder Patrick Janssens", besluit ze.