“Situatie in rusthuizen dreigt te ontsporen”, waarschuwt sector

Photo News
Vlozo, de sectororganisatie die de uitbaters van private ouderenvoorzieningen vertegenwoordigt, vreest dat de situatie in de Vlaamse woonzorgcentra uit de hand loopt. De organisatie vraagt daarom dat de Vlaamse overheid krachtigere maatregelen neemt om het tij in de woonzorgcentra te keren.
Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.
Pas je cookie instellingen hier aan.

Vlozo vraagt met aandrang om ook alle personeel in de residentiële ouderenzorg te voorzien van beschermende materialen. Ondanks de recente levering van chirurgische mondmaskers, is er in de woonzorgcentra nog steeds een tekort aan beschermende materiaal zoals onder meer FFP2-mondmaskers, beschermende kledij en beschermende brillen. De afwezigheid van dit beschermend materiaal leidt dan ook tot erg veel onrust bij zorgmedewerkers. 

Extra testen

Vlozo vraagt om residenten en medewerkers uit de residentiële ouderenzorg prioritair te testen.

“Het is absoluut onwenselijk dat een mogelijk besmette medewerker bij gebrek aan duidelijkheid een potentieel risico vormt voor de bewoners van het woonzorgcentrum. Extra testing heeft ook het voordeel dat wie de ziekte al doorgemaakt heeft en immuun blijkt, prioritair kan worden ingezet bij de behandeling van Covid-19-bewoners. Tot dusver gaf de Vlaamse overheid geen uitsluitsel over die bijkomende testcapaciteit”, zo stelt Vlozo.

Meer absenteïsme en hogere werklast

De uitbraak van het coronavirus leidt onvermijdelijk tot meer absenteïsme en onzekerheid onder het zorgpersoneel, en ook tot een hogere werklast voor het overige zorgpersoneel. Vlozo stelt voor dat zorgpersoneel uit andere sectoren, zoals thuiszorg, tijdelijk tewerkgesteld kan worden in woonzorgcentra. Ook hierover geeft de overheid weinig of geen duidelijkheid. 

Vlozo betreurt dat in de nieuwe richtlijnen van het Agentschap Zorg en Gezondheid nog steeds wordt gewezen op het verbod om bewoners preventief op de kamer te houden. Voor Vlozo moet de directie de nodige ruimte krijgen om een dergelijke maatregel in te voeren, indien er sprake is van een uitbraak van de voorziening.