"Sint-Genesius-Rode moet in Vlaams gewest blijven"

Anne Sobrie, Vlaamse schepen in Sint-Genesius-Rode.
UNKNOWN Anne Sobrie, Vlaamse schepen in Sint-Genesius-Rode.
Anne Sobrie, schepen van de Vlaamse eenheidslijst Samen in Sint-Genesius-Rode, heeft zaterdagavond tijdens de 11 juliviering in deze faciliteitengemeente geëist dat deze gemeente onder geen beding aangehecht wordt bij het Brussels gewest.

"Rode Vlaams betekent dat de uithoek tussen Brussel en Wallonië geen corridor opent die de eenheid van Brussel met de gehele Francofonie bewerkt, maar een schitterende, sterke, bewuste hoeksteen blijft van het Vlaams gewest."
 
Boodschap aan Vlaamse onderhandelaars
"Vlaanderen moet er zich bewust van blijven dat de val van onze mooie gemeente door haar aanhechting bij Brussel zou meebrengen dat Brussel in Wallonië komt te liggen en Wallonië met een monsterachtige uitstulping tot aan de poorten van Aalst, Mechelen en Leuven zou reiken", aldus Sobrie. Ze zei te hopen "dat de Vlaamse onderhandelaars rekening zullen houden met de verzuchtingen van de Vlamingen in deze moeilijke faciliteitengemeente".

Franstaligen moeten zich aanpassen
"Franstaligen die in Vlaanderen komen wonen, moeten zich aanpassen. Wij spreken Nederlands en Franstaligen die deel willen uitmaken van onze samenleving moeten onze taal leren en onze cultuur aanvaarden. Daarom vragen wij met aandrang dat de Franstaligen ophouden onze taal en cultuur te beledigen, zoniet kunnen zij gebruikmaken van het recht om op te stappen", aldus Sobrie, die voorts de afschaffing van de taalfaciliteiten vroeg en de Vlaamse regering feliciteerde omdat ze blijft weigeren "de incivieke kandidaat-burgemeesters" in drie faciliteitengemeenten te benoemen. (belga/eb)