"Rekeningrijden mag niet langer een taboe zijn voor sp.a"

Joris Vandenbroucke (sp.a)
BELGA Joris Vandenbroucke (sp.a)
Tot dusver was de sp.a tegen rekeningrijden. Maar kersvers Vlaams fractieleider Joris Vandenbroucke keert nu de kar in De Zondag. "Als wij de regeringspartijen vragen om zonder taboes naar de tax shift te kijken, dan mogen we zelf ook geen taboes hebben als het over mobiliteit gaat."

Vandenbroucke volgde zopas de nieuwbakken sp.a-voorzitter John Crombez op als fractieleider in het Vlaams parlement. Hij wordt zo plotsklaps één van de boegbeelden van de partij. In een interview in De Zondag zegt hij dat hij wil dat de sp.a ook op vlak van milieu en natuur een rol gaat spelen. Zo moet ook een kilometerheffing kunnen. Dat is opmerkelijk, want zijn partij was tot dusver tegen rekeningrijden.

"Ik vind dat dat niet langer een taboe mag zijn voor ons", klinkt het. "Het mobiliteitsprobleem is te groot om hierover niet minstens grondig na te denken. Ik ben heel benieuwd naar de resultaten van het proefproject dat daarrond opgestart wordt. Ik vind: een maatregel die iets doet aan het mobiliteitsprobleem en goed is voor de luchtkwaliteit, is een goede maatregel." De sp.a vreesde nochtans voor "mogelijke asiocale effecten", geeft Vandenbroucke toe. "Maar als wij de regeringspartijen vragen om zonder taboes naar de tax shift te kijken, dan mogen we zelf ook geen taboes hebben als het over mobiliteit gaat."

Vandenbroucke stelt wel een belangrijke voorwaarde. "Ik wil nadenken over rekeningrijden áls dat gekoppeld wordt aan investeringen in alternatieven." Hij verwijst naar het huidige beleid van minister van Mobiliteit Ben Weyts. "Het openbaar vervoer wordt duurder, de dienstverlening wordt afgebouwd. Als je dat eerst doet, dan kan je daarna de mensen toch niet vragen om te betalen als ze met de wagen rijden?"

'Ik wil nadenken over rekeningrijden áls dat gekoppeld wordt aan investeringen in alternatieven'

Joris Vandenbroucke, fractieleider sp.a in het Vlaams parlement