“Regering-Michel verdient zware buis voor begroting”

BELGA
De regering-Michel verdient een erg slecht rapport voor haar begrotingswerk. Dat zegt André Decoster, hoogleraar overheidsfinanciën aan de KU Leuven, in een blog waarover De Tijd bericht.

De (voormalige) regeringspartijen benadrukken steeds dat ze dan wel geen begroting in evenwicht hebben bereikt, maar stellen dat het tekort de afgelopen jaren fors gezakt is, van 3,1 procent (14 miljard) van het bruto binnenlands product (bbp) naar 0,8 procent (3,6 miljard). Maar die argumentatie doorprikt Decoster. Volgens hem valt de daling van het tekort in ruime mate te verklaren door de economische conjunctuur, en niet door het regeringsbeleid.

“Wat zouden we denken van een wielertoerist die stoeft met zijn gemiddelde snelheid als hij het hele parcours forse meewind had, of vooral afdalingen voor de wielen kreeg. Dat is wat de regering doet.”

Structureel tekort

Om het begrotingsbeleid echt te evalueren moet het effect van die gunstige economische groei - de meewind dus - geneutraliseerd worden. Een betere graadmeter is volgens de professor dan ook het structurele tekort. “Dat meet het onderliggende vermogen of de wattage in zuivere omstandigheden, zoals op een fiets in een sportlabo”, trekt Decoster zijn metafoor door.

En als je naar dat structurele tekort kijkt, “bleef de regering steevast onder de planning en schoof ze haar zelf geformuleerde doelstelling jaar na jaar voor zich uit”, analyseert hij. Dat structurele tekort bedroeg eind 2018 (op het moment dat N-VA de regering verliet) 1,5 procent of zo’n 6,75 miljard euro. Bij ongewijzigd beleid stijgt dat naar 2,4 procent of 11 miljard euro. Nochtans had de regering beslist om de begroting in 2018 structureel in evenwicht te brengen. 

André Decoster.
rv André Decoster.

Zware buis

Dit is een zware buis”, zegt Decoster. “Los van het feit of men een structureel evenwicht wenselijk acht, kan niemand om het feit heen dat de beloften niet werden ingelost.” Wat volgens Decoster zelfs nog erger is:  “Men heeft de toekomst fel belast.” Volgens Decoster was de regering-Michel dan ook niet de ‘hervormingsregering’ zoals ze zichzelf graag voorstelde.

Voormalig minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) is niet te spreken over Decosters analyse. “Excuseer professor Decoster? Nominaal saldo van -3,1 naar -0,7. Structureel van -2,9 naar -1,3. Structureel is dat de derde beste verbetering binnen de eurozone, ondanks ook enkele tegenwinden.”
60 reacties

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.


 • Verstappen Martine

  Welke regering heeft ooit gedaan wat ze belooft hebben voor de verkiezingen. Graaien in onze zakken en er zelf rijk van worden is het enige waar de regering goed in is.

 • Marie Claire Vanhoucke

  Ik vind dat hem dat vreed goe gedaan heeft maar die rare van de groene partij zijn zakkendraaiers zie. amai en dan den dienen van Schild en vriend moet premiere worden !

 • jan pharma

  Misschien moet de hele boel hier ook in de vernieling gaan zoals in Frankrijk!? Dan pas zullen de politiekers beseffen dat we geen 6 regeringen zakkenvullers en onbenul nodig hebben...

 • jan pharma

  We moeten af van die 6 regeringen...Véél te véél politiekers in dit kleine verdeelde landje! Veel te veel parlementariërs...veel te zwaar overheidsbeslag...De postjes en pensioenen, hun vergoedingen en opzegvergoedingen nekken ons, de brave burger die zelfs niet meer in staat is om een rusthuis te bekostigen...Het politiek bestel in België is één grote hypocriete warboel...dààr zit het probleem èn de oplossing...

 • jo vandenberghe

  Hij samen met van overtveldt!