"PS politieke winnaar van herfinanciering Brussel"

BELGA
Volgens het Leuvens onderzoekscentrum Vives wordt de PS waarschijnlijk de politieke winnaar van de herfinanciering van het Brussels gewest. Onderzoek toont immers aan dat gemeenten waar de regeringspartijen aan het bestuur deelnemen meer krijgen uit de vrij toe te wijzen federale dotaties. De Franstalige socialisten zaten de voorbije jaren steeds in de Brusselse regering, waardoor het zogenaamde 'PS-effect' het grootst is.

De nieuwe financieringswet voorziet tegen 2015 in een bijkomende Brusselse financiering van 461 miljoen euro, waarvan de Brusselse regering 228 miljoen vrij zal kunnen besteden. Vives waarschuwt evenwel dat die vorm van dotatiefinanciering enkele 'perverse effecten' met zich meebrengt, die zich niet voordoen wanneer de regering zelf belastingen heft.
 
Concreet zoomt het onderzoekscentrum van de KULeuven vooral in op de mogelijke politisering van die financiële stromen. Uit buitenlands onderzoek blijkt immers dat de aanwezigheid van regeringspartijen in de lokale besturen een invloed heeft op de toekenning en verdeling van de dotaties.
 
Ook in Brussel is dat het geval, besluit Vives uit onderzoek naar de periode 2001-2008. Zo blijkt dat een intrede van PS, Ecolo en MR in het gemeentebestuur de verwachte vrij te besteden toelagen aan die gemeente gemiddeld met respectievelijk 37, 12 en 18 procent verhoogt. Het hoge cijfer voor de PS viel te verwachten, aldus de onderzoekers, omdat de PS tijdens de steekproefperiode ononderbroken deel uitmaakte van alle regeringen die aan de Brusselse gemeenten toelagen verstrekken.
 
De MR zit sinds 2006 dan weer in meer gemeenten aan het stuur dan de PS, maar kan dat overwicht blijkbaar minder dan PS en Ecolo omzetten in extra middelen. Dat komt mede doordat de Franstalige liberalen sinds 2005 geen deel meer uitmaken van de gewestregering, luidt het nog. (belga/adv)