#Politiecrisis. Intern rapport legt malaise binnen anti-fraudedienst van politie bloot

Corruptie al jaren amper onderzocht

Marc De Mesmaeker, de commissaris-generaal van de federale politie.
Photo News Marc De Mesmaeker, de commissaris-generaal van de federale politie.
De politiedienst die fraude en corruptie moet bestrijden is doodziek. Dat blijkt uit een intern rapport dat deze krant kon inkijken. De malaise gaat zelfs zover dat onderzoek naar bepaalde vormen van corruptie gewoonweg geschrapt werd. De anti-corruptiedenst wordt een ‘zwalpende zeetanker’ genoemd.

In een intern rapport dat deze krant kon inkijken maakt een federale magistraat brandhout van de manier waarop de Centrale Dienst voor de Bestrijding van Corruptie (CDBC) de voorbije jaren functioneerde. Er is een schrijnend gebrek aan personeel en de leiding laat te wensen over. De dienst hoort een elitekorps te zijn binnen de federale politie en moet alle ernstige vormen van corruptie en fraude in België opsporen. 

“In werkelijkheid is het een zwalpende zeetanker”, klinkt het in een document van 65 pagina’s dat eind oktober 2018 is ingediend. Volgens het rapport weet onze regering en de politietop al jaren dat er ernstige problemen zijn. De magistraat citeert een zorgwekkende analyse die in 2013 al gemaakt werd: “Er worden flagrant onvoldoende middelen gemobiliseerd (zowel mensen als materieel), er is een gebrek aan pro-activiteit in het onderzoek (enkel actie na klacht), te weinig zaken worden onderzocht en vervolgd, de onderzoeken duren te lang en corruptie wordt niet meer als prioriteit beschouwd.”

Zorgwekkend

De magistraat ontdekte dat de situatie vandaag nog zorgwekkender geworden is. Een groot deel van de corruptiedossiers blijkt zelfs simpelweg niet meer behandeld te worden omdat de capaciteit het niet toelaat. “Private omkoping is in 2015 volledig uit het werkveld verbannen”, staat er. Private omkoping vindt bijvoorbeeld plaats wanneer een verkoper geld aanbiedt aan het hoofd van een aankoopdienst. Een studie van Ernst & Young toont aan dat die vorm van corruptie nochtans aan een opmars bezig is. In 6 jaar tijd zou de private corruptie in België verdubbeld zijn. Maar ook andere vormen van corruptie krijgen steeds vaker vrij spel omdat er een tekort is aan speurders. “De samenleving en de politietop moeten zich bezinnen”, schrijft de magistraat.

Commissaris-generaal Marc De Mesmaeker, die pas in de zomer van 2018 de fakkel overnam van Catherine De Bolle, geeft toe dat de anti-corruptiedienst afziet. “Ik erken dat die dienst onderbemand is en daaronder lijdt.” Hij haalt aan dat het niet evident is om speurders te vinden voor de bewuste dienst. “De volgende regering zal werk moeten maken van een nieuw rekruteringsbeleid.”

“Nood aan grondige hervorming”

Voormalig Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) zegt dat hij het rapport eind november 2018 pas ontvangen heeft. “We hebben toen een analyse gevraagd aan de gerechtelijke directie van de federale politie.” Die analyse heeft Jambon niet meer ontvangen, omdat de regering in december is gevallen. “Maar allicht spelen er twee problematieken. Enerzijds is er het nijpende personeelstekort waar de hele politie mee af te rekenen heeft en waarvoor we een ingrijpende herstructurering van de rekruteringsdienst op poten hebben gezet. Anderzijds is dit wellicht ook een voorbeeld van wat ik vorige week nog heb gezegd: er is nood aan een grondige hervorming waarbij politie en justitie hun prioriteiten veel beter op elkaar afstemmen en waarbij er één duidelijke baas komt voor de hele federale politie.”

Lees hier het volledige, vernietigende rapport over de anti-corruptiedienst

Deel I: Het complete dossier #politiecrisis: bijna 500 speurders te kort in Vlaanderen

Deel II: Crisis bij politie: “Te weinig oefengeweren. Dus schieten we met onze vingers en roepen pang pang”
123 reacties

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.


 • Jan Van Rompaey

  Zet één agent in een politiewagen zoals in de USA. Dan is er politie genoeg, misschien teveel.

 • Peggie Van Audenhove

  En wanneer worden de regering en hun 'werking' eens doorgelicht door Ernst & Young? Daar kunnen massa's overbodige ministers hun job geschrapt worden wat op zich al een mega besparing gaat opleveren. En een herstructurering dringt zich dan op wat alleen maar heil kan brengen. Want nu is het één grote bende die weinig nuttigs en constructief doen behalve geld binnenrijven.

 • henri vanderhoven-peters

  Geef nu toch eindelijk eens toe dat de rijkswacht afschaffen de grootste fout is geweest.Hadden ze alle politiediensten ondergebracht in deze structuur was de totale kost betaalbaar gebleven. Geen 189 verschillende marionettenkorpsen van de burgemeesters, geen excessen bij personeel,voertuigen,uitrustingen en premies en in die onverdeeldheid van toen (één commando - één regering) had men tegenwoordig genoeg financiële experten kunnen aanwerven en betalen zonder concurrentie in de privé.

 • Arne Van Gheluwe

  Volgens mij bewust bijgestuurd die Jambon, Van Overtveldt en De Wever om zo de grote bedrijven een heel grote achterdeur aan te bieden

 • wim CLAES

  meneer hesp kan daar niks aan doen, in 92 demilitariseerde tobback de rijkswacht, om hem dan helemaal de nek om te wringen in 99.sinds 92 is het verval bezig,met als hoogtepunt 199 privemilities van burgemeesters die niks opbrengen,buiten een gigantische kosten.nu smelten ze samen,met als gevolg dat er nog meer strijd is.de federale politie wordt om een of andere reden niet voorzien van materiaal,en de politie in zijn geheel werft alleen duupjes aan. wat is er hier aan de hand?