"Politie niet inzetten bij staking gevangenis"

BELGA
Het Comité P, dat toezicht houdt op de politiediensten in ons land, vindt dat agenten enkel in gevangenissen tussenbeide moeten komen indien er rellen dreigen. Dat staat in het jongste jaarverslag van het Comité P, schrijft De Standaard.

"Wij zijn van mening dat de politie bij een staking in gevangenissen alleen kan optreden indien er sprake is van onlusten of als die worden verwacht en het gevangenispersoneel die niet aankan", luidt het. Momenteel nemen lokale of federale politiemensen de bewaking over wanneer de cipiers het werk neerleggen.

"Een staking is niet hetzelfde als onlusten", schrijft het Comité P nog. "Als het niet noodzakelijk is voor de handhaving van de orde, moeten de lokale en federale politie niet langer bijspringen in de gevangenissen. De problematiek zou moeten worden aangepakt via een ministeriële rondzendbrief of de capaciteit van de zones waar een gevangenis ligt zou moeten worden opgedreven."

Minimumdienst
Minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet sluit zich aan bij de visie van het Comité P. Ook de politiebonden zijn blij met het advies. Ze pleiten voor een minimumdienst. "We zijn blij dat het Comité P onze zienswijze deelt", zegt Vincent Gilles, voorzitter van het Vrij Syndicaat van het Openbaar Ambt. "Er werd teveel een beroep gedaan op de politie tijdens stakingen van het gevangenispersoneel."

De vakbonden pleiten voor een minimumdienst in de gevangenissen, ook in het belang van de veiligheid van de gedetineerden. "Ook de Europese veiligheidsraad is tot die conclusie gekomen", zegt Gilles. "Een minimumdienst bestaat overigens al bij de politie. We zullen niet aarzelen om een stakingsaanzegging in te dienen om deze eis hard te maken. De politici moeten hun verantwoordelijkheid opnemen."