"Overlevingskans Patricia Lefranc was klein"

Pierre Rans.
BELGA Pierre Rans.
Voor het Brusselse assisenhof heeft advocaat-generaal Pierre Rans er vandaag voor gepleit Richard Remes (57) schuldig te verklaren aan een poging tot moord. Remes viel zijn ex-vriendin Patricia Lefranc (46) aan met zwavelzuur. "De kans dat mevrouw Lefranc dat overleefde, was klein", aldus Rans.

Remes overgoot Lefranc met zwavelzuur op 1 december 2009. Het slachtoffer is verminkt voor het leven. Volgens advocaat-generaal Rans had hij wel degelijk de intentie om te doden. "Richard Remes had het op vitale onderdelen van het lichaam gemunt: het gezicht, de borstkas en het hoofd. De dood had het gevolg kunnen zijn. De kans dat mevrouw Lefranc dat overleefde, was klein."
 
Tweede aanval
De openbaar aanklager voerde ook aan dat Remes had moeten weten dat zwavelzuur de dood kan veroorzaken. Hij moet dat gelezen hebben op de websites die hij consulteerde over zwavelzuur, klonk het. "Het zuur is zijn wapen. Hij heeft dat in zijn hoofd", dixit Rans. De advocaat-generaal kwam ook terug op het feit dat Remes Lefranc niet één maar twee keer met zuur overgoot - die tweede aanval gaf Remes pas tijdens het proces toe. "Hij heeft alles wat hij bij zich had, over haar gegoten. Indien hij haar enkel wilde 'tekenen voor het leven', zoals hij beweert, dan had hij moeten beseffen dat die tweede aanval niet nodig was."

"Geen dodelijk middel"
Zwavelzuur wordt, gewoonlijk, niet beschouwd als een dodelijk middel. Die stelling poneerde meester Dimitri De Béco tijdens zijn pleidooi voor het Brusselse hof van assisen. Hij baseerde zich daarvoor op een beslissing van de kamer van inbeschuldigingstelling van Bergen in een gelijkaardige zaak. "We verdedigen een man, maar geen daad", zei de advocaat. Hij stemde in dat zijn cliënt schuldig is aan marteling met ernstige gevolgen voor het slachtoffer. Maar niets bewijst volgens de advocaat dat Remes de bedoeling had te doden. "Een juiste kwalificatie van de feiten is nodig. Jullie mogen geen enkele twijfel hebben, zelfs in een dossier zoals dit, zeker in een dossier zoals dit", richtte hij zich tot de jury. "Patricia Lefrancs lijden zal daardoor niet minder erkend worden." De jury start morgen de beraadslaging nadat de beschuldigde een laatste keer het woord krijgt.

Dader Richard Remes.
PHOTO_NEWS Dader Richard Remes.
Slachtoffer Patricia Lefranc.
PHOTO_NEWS Slachtoffer Patricia Lefranc.