"Opschorting bouw coffeeshops is slechts uitstel"

De uitspraak van de voorzieningenrechter om de bouwplannen voor drie coffeeshops aan de Oosterweg op te schorten, betekent "uitstel maar geen afstel". Dat zei Gerd Leers (CDA), burgemeester van Maastricht, vandaag. De Nederlandse stad gaat door met haar plannen om de coffeeshops vanuit het centrum naar de rand van de stad te verhuizen.

Nieuwe aanvraag
Er wordt dus een nieuwe aanvraag ingediend voor de bouw van een tijdelijke vestiging van drie coffeeshops aan de Oosterweg, in de buurt van Eijsden, Voeren en Wezet. Maastricht krijgt zes weken de tijd om de motivatie op onderdelen verder te onderbouwen. Volgens de stad is dat geen onmogelijke opgave.

"Als dat gebeurd is en de onderbouwing opnieuw getoetst is, kan de procedure voor de verplaatsing van drie coffeeshops naar het gebied aan de Ooster- en Köbbesweg voortgezet worden. Het betekent even uitstel, maar geen afstel", zegt Leers.

Vastberaden
"Ik ben teleurgesteld, maar ik blijf vastberaden en strijdbaar om de drugsoverlast voor de burgers van Maastricht op te lossen. Deze uitspraak zet geen streep door ons spreidingsplan voor de coffeeshops. Dus gaan we op de ingeslagen weg verder."

Drugsoverlast
Het is volgens Leers goed dat de rechter deze zaak kritisch en zorgvuldig behandelt, want er staan grote belangen op het spel. "Niet alleen voor de inwoners van Eijsden, Voeren en Wezet, maar ook voor die van Maastricht. Zij hebben ook recht op een leefbare woonomgeving. We vechten al jaren om de drugsoverlast te bestrijden. Met het huidige gemankeerde gedoogbeleid in Nederland lukt het nooit om de overlast volledig weg te nemen", aldus Leers.

Leers hoopt dat ook de inwoners van Maastricht zich laten horen. Zij gaan immers gebukt onder de overlast. Hij vindt het spijtig dat alleen de tegenstanders via allerlei acties in beeld komen. (belga/ka)