"Oosterweelverbinding lost verkeersprobleem niet op"

UNKNOWN

De Oosterweelverbinding, die de Ring rond Antwerpen moet ontsluiten, zal de verkeersproblematiek niet oplossen. Integendeel, er zal een verschuiving komen van het fileleed. Dat zegt Georges Allaert, professor ruimtelijke planning van de Universiteit Gent. Volgens Allaert zouden er best twee ringwegen komen, een voor het stadsverkeer en een voor het havenverkeer.

"Geen toonbeeld"
"De Oosterweelverbinding is geen toonbeeld van goede ruimtelijke planning", stelt Allaert. Volgens de professor is er bij de opmaak van de plannen geen rekening gehouden met de leefbaarheid in de buurt van de verbinding en de gezondheid van de omwonenden. Zo zal tijdens en na de werken voor de Oosterweelverbinding de concentratie fijn stof in de lucht gevoelig toenemen.

"Miskleun"
Ook op het gebied van verkeersveiligheid spreekt de professor van een miskleun. "Iedereen weet dat je voor een goede verkeersveiligheid moet streven naar zo weinig mogelijk linkse afritten. Welnu, op het ganse traject van de Oosterweelverbinding zijn er drie", weet Allaert.

Niet alleen
Hij staat niet alleen met zijn kritiek op de Oosterweelverbinding. De vzw Ademloos, waarvan Allaert deel uitmaakt, vindt de Oosterweelverbinding overbodig. De initiatiefnemers zijn vandaag gestart met een campagne waarmee ze willen duidelijk maken dat de Oosterweelverbinding anno 2008 een achterhaald plan is. (belga/svm)