'Oosterweel light' in de maak

IN COMPROMISVOORSTEL KRIJGT IEDEREEN Z'N ZIN

DM
Er is een oplossing op komst voor het dossier Oosterweel. De stad, de Vlaamse regering en actiegroepen onderhandelen over een 'lightversie'. Dat is een compromis, dat niemand gezichtsverlies kost: iedereen krijgt (minstens deels) z'n zin.

Het nieuwe tracé dat voorligt, is rond de onderhandelingstafel gebracht door intendant Alexander D'Hooghe. Inhoudelijk komt het erop neer dat er zo veel mogelijk voertuigen omgeleid worden langs het noorden van de stad. Hoe? Door drie ingrepen. Eén: door de capaciteit te verhogen van de tunnels in de haven. Twee: door de omliggende snelwegen rond Antwerpen te versterken. Drie: door sturende maatregelen zoals een tolheffing.


De krant 'De Morgen' kon de plannen inkijken. Doorgaand verkeer zou door een extra Tijsmanstunnel moeten, terwijl ook de capaciteit van de Liefkenshoektunnel en de Beverentunnel zou worden verhoogd. Linkeroever zou worden gespaard. Voor de actiegroepen klinkt die ingreep als muziek in de oren: die hebben er altijd voor gepleit dat het doorgaand verkeer buiten de stad bleef. Tegelijk zou ook de overheid haar gram thuishalen, want voor het verkeer dat in Antwerpen of de haven moet zijn, zou wél (een stukje) Oosterweelverbinding nodig zijn.


Hoeveel 'Oosterweel light' moet kosten, is onduidelijk. Minder wellicht dan de 'full option', omdat het noordelijke tracé er al grotendeels ligt.


Het overleg rond de Antwerpse Oosterweelverbinding draait op volle toeren. De actiegroepen zitten rond de tafel met de Vlaamse regering en het stadsbestuur. Ze hebben nog iets minder dan zes weken om een compromis te vinden. Lukt dat niet, dan slaat de Raad van State het project mogelijk jaren terug.