"Ontwerpnota kleurt oranje-blauw"

Vandaag in de vooravond vergaderen toekomstig premier Yves Leterme (CD&V) en de partijvoorzitters van CD&V, MR, PS, Open Vld en cdH opnieuw over de regeerverklaring van de regering Leterme I. Ze werken verder op de nota die in het weekend door de experten van de partijen is voorbereid. Volgens de kranten die de nota konden inkijken kleurt de tekst "zeer oranje-blauw". Vraag is dan ook in welke mate de PS de tekst zal willen aanpassen.

Socio-economisch luik
Gisteren zaten de partijvoorzitters al een eerste keer met Leterme rond de tafel. Een derde van de tekst is al doorgenomen. Het gaat om het socio-economische luik, er is gesproken over arbeidsmarktbeleid en concurrentiekracht van bedrijven. Niet alle zaken waarover hierrond discussie bestaat, zijn al uitgeklaard. Verschillende partijen spraken achteraf van een constructieve sfeer.

Oranje-blauw
Het Laatste Nieuws kon de ontwerpnota al inkijken. Volgens de krant leest de tekst zeer "oranje-blauw" en lijkt er veel terug te komen van de akkoorden die christendemocraten en liberalen in het najaar afsloten.

Migratiebeleid
Het gaat dan bijvoorbeeld over de passages over asiel- en migratiebeleid, over mogelijke economische migratie of over lastenverlagingen. Het wettelijk kader rond de notionele intrestaftrek, de maatregel waartegen de socialisten de jongste tijd van leer trekken, zou volgens de ontwerptekst behouden blijven.

Vandaag komen de voorzitters en Leterme terug bijeen om 17 uur. Technici bereiden die vergadering verder voor. De delegaties van de partijen zouden ook uitgebreid kunnen worden. (belga/ka)