"Onmisbare" Senaat moet in de verdediging: "Personeelsleden zijn geen profiteurs"

Bert Anciaux, fractieleider sp.a.
BELGA Bert Anciaux, fractieleider sp.a.
De senatoren hebben vandaag tijdens het debat over de eigen begroting de verdediging opgenomen van het personeel van de instelling, dat het de voorbije dagen zwaar te verduren kreeg in de pers. "Het personeel verdient het niet om als profiteurs te worden afgeschilderd. Het personeel is niet verantwoordelijk voor de hervorming van de Senaat", zei Bert Anciaux (sp.a). Hij kreeg luid applaus, behalve op de banken van N-VA.

De voorbije week verschenen persartikelen waarin opgemerkt werd dat er nog steeds 273 personeelsleden werkzaam zijn in de Senaat voor amper 8 vergaderingen, of dat er sprake was van "goedbetaalde ambtenaren in een glazen kooi". Ook de ambtenaren-generaal van de Senaat veroordeelden de aantijgingen in de pers. "De informatie bevat zuivere laster en potsierlijke karikaturen en is een mengelmoes van halve waarheden en onjuistheden", luidde het in een bericht aan het personeel.

Anciaux wees er nog op dat de Senaat de laatste jaren heel wat inspanningen geleverd heeft en het personeelsbestand reeds van 350 tot onder 280 heeft gebracht. Maar dan nog blijft de kost van het statutaire personeel een grote begrotingspost. "Zelfs als er geen activiteit meer zou zijn in de Senaat, zouden zij nog steeds betaald moeten worden", merkte hij op.

De sp.a-fractieleider wees er ook op dat er heel wat pogingen gedaan worden om nuttig werk te vinden voor het personeel. "Er worden taalcursussen en opleidingen aangeboden", vulde Lieve Maes (N-VA) aan, goed voor meer dan 200.000 euro in de begroting.

Onmisbaar

Ook de overige fractieleiders schaarden zich achter het personeel van de Senaat. Philippe Mahoux (PS) merkte ook nog op dat de Senaat slechts een dotatie van 55 miljoen euro in de eigen begroting heeft ingeschreven, terwijl de regering in haar begroting 62,2 miljoen voorzag. "De Kamer heeft die 7 miljoen reeds opgeëist, lees ik in de pers", aldus Mahoux, die zei benieuwd te zijn naar de houding van de meerderheid.

Jean-Paul Wahl (MR) wees erop dat nagenoeg iedereen de hervorming van de Senaat heeft goedgekeurd, hetzij bij de stemming over de staatshervorming, hetzij bij de goedkeuring van het regeerakkoord waarin staat dat de staatshervorming loyaal zal worden uitgevoerd. "Wie op de kap van het personeel wil scoren, zal CD&V op zijn weg tegenkomen", waarschuwde Steven Vanackere.

Annick De Ridder (N-VA) betreurde de sfeerschepping en de suggesties die gedaan worden naar aanleiding van de artikels. Ze zei inhoudelijk werk te willen verrichten. "Pas in 2019 zullen we merken of we in onze opdracht geslaagd zijn", zei ze.

Ook Senaatsvoorzitster Christine Defraigne (MR) betreurde de persartikels aan het einde van het debat. "Het personeel verdient dit niet." Ze stelde dat de senatoren zich moeten inschrijven in hun nieuwe opdrachten en dat ze de bevoegdheden niet mogen minimaliseren. De Senaat is als instelling de verbinding tussen de verschillende niveaus. "De Senaat is onmisbaar", besloot ze.